Do 10 marca trwa nabór na staże zawodowe w Urzędzie Miasta Częstochowy

urząd miasta 4

Do 10 marca trwa nabór na staże zawodowe w Urzędzie Miasta Częstochowy. Do udziału w naborze uprawnione są osoby z wykształceniem wyższym, zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie. Jedna osoba może złożyć tylko jedną ofertę na staż. Wymagana jest znajomość ustawy o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym oraz przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego. Staż potrwa do 6 miesięcy. Wszyscy chętni muszą także złożyć komplet wymaganych dokumentów określonych w ogłoszeniu o naborze. Ostateczny termin składania ofert: 10 marca 2017 r (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu).

Miejsce i sposób składania dokumentów: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, pok. 3.
Szczegóły naboru na staże zawodowe oraz niezbędne dokumenty dostępne na stronie internetowej:
www.czestochowa.pl/page/3246,jasne-ze-staz—nabor-na-staze-zawodowe.html

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content