Do wiosny kalendarzowej coraz bliżej z każdym dniem, choć tak naprawdę „zima” jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa i w najbliższych dniach mają utrzymywać się nocą ujemne temperatury. Okres zimowy jest czasem trudnym dla bezdomnych.

Na terenie Częstochowy działa szereg instytucji i organizacji, które wspólnie zajmują się przeciwdziałaniem problemowi, jakim jest bezdomność. Taką instytucją jest Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, która pomaga osobom bezdomnym przetrwać zimowy okres oferując pomoc i wsparcie. Więcej o tym mówi Paulina Gradek z Caritas Archidiecezji Częstochowskiej:

– Zachęcamy do tego żeby zgłaszać takie miejsca naszym streetworkerom. Numer do nich jest na stronie www.caritas.pl. Streetworkerzy w grupach patrolują miasto, bardzo duże grono osób bezdomnych szczególnie na terenie miasta Częstochowy znają osobiście, wiedzą jaka jest ich sytuacja, wiedzą czy chcą skorzystać z pomocy, instruktorzy z terapii uzależnień również im pomagają, wiedzą jak podejść do takiej osoby bezdomnej, która pomocy potrzebuje, choć często nie chce prosić o tą pomoc.

Do grupy streetworkerów, którzy docierają do bezdomnych mieszkańców Częstochowy należy m.in. Jan Strączyński, który mówi – w zimową pomoc dla osób potrzebujących może zaangażować się każdy:

– Jako streetworkerzy staramy się dotrzeć do wszystkich tych miejsc gdzie można spotkać osoby w kryzysie bezdomności poza schroniskami. Pod mostami, piwnice, strychy, w pustostanach, wszelkiego rodzaju niestabilnymi konstrukcjami, gdzie przebywają osoby doświadczające bezdomności. Tam staramy się dotrzeć utworzyć z nimi plan, chociaż teraz trudno mówić o planie kiedy mróz, wtedy działamy bardziej interwencyjnie.

Bezdomni często przebywają w miejscach opuszczonych i oddalonych od głównych ulic miasta. Tam też decydują się nocować. – Ważne jest, by nieustannie patrolować pustostany oraz inne miejsca, które tylko na pozór bywają puste – przypomina Artur Kucharski, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Częstochowie:

– Strażnicy miejscy w okresie jesienno-zimowym patrolują miejsca, gdzie nocują osoby bezdomne. Są to pustostany, zimne piwnice, altany, kanały i inne miejsca, gdzie gromadzą się bezdomni i są narażeni na wychłodzenie. Jeśli strażnicy miejscy napotykają osoby bezdomne, proponują przewiezienie do ogrzewalni, noclegowni lub innych miejsc, w których osoby bezdomne otrzymają pomoc. Patrole prowadzone są przez Straż Miejską lub wspólnie z częstochowskimi policjantami. Straż Miejska w Częstochowie apeluje też do mieszkańców miasta. Pobyt osób bezdomnych, które są narażone na wyziębienie, należy zgłaszać na numery alarmowe. Tylko szybka informacja może uratować osobę bezdomną przed poważnym wyziębieniem lub zamarznięciem.

Na terenie województwa śląskiego osoby bezdomne mogą otrzymać również pomoc poprzez całodobową infolinię 987. Połączenia są bezpłatne – zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych.

Skip to content