Dwaj profesorowie z tytułami doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej

Profesorom Januszowi Kacprzykowi i Jackowi Maciejowi Żuradzie Senat Politechniki Częstochowskiej nadał tytuły Doktora Honorowego Politechniki Częstochowskiej w zakresie informatyki.
Tytuł Doktora Honoris Causa jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez społeczność akademicką. Jest nadawany w uznaniu wpływu jaki Wyróżniony wywiera na naukę, środowisko i społeczeństwo przez prowadzone badania, ich wyniki, twórczość publikacyjną, opinie, merytoryczne recenzje odnoszące się do pracy innych ludzi, dbanie o rozwój podopiecznych, współpracę z otoczeniem. Nadanie tytułu doktora honorowego jest także niezwykle istotnym wydarzeniem dla Uczelni.
Tym razem jest to święto Politechniki Częstochowskiej, ale także Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz dyscypliny naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja. Jest to wielki zaszczyt, że naukowcy wysokiej rangi dołączyli do pocztu doktorów honorowych Politechniki Częstochowskiej.
Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk, Członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, związany jest z Instytutem Badań Systemowych PAN. W kręgu jego zainteresowań naukowych jest szeroko rozumiana informatyka, ale obecny jest również w działalności interdyscyplinarnej. Jest pionierem w nauce światowej w zakresie logiki rozmytej i jej zastosowań, w szczególności w zakresie wykorzystania logiki rozmytej w ekonomii i zarządzaniu oraz w wieloetapowym sterowaniu rozmytym. Wprowadził do nauki światowej rozmyte programowanie dynamiczne. Prof. Janusz Kacprzyk jest niezwykle aktywny także na arenie międzynarodowej. Pewnym wskaźnikiem Jego zasług jest zasiadanie, poza Polską Akademią Nauk, także w akademiach nauk i najważniejszych organizacjach naukowych w wielu innych krajach.
Prof. dr inż. Jacek Maciej Żurada od 1982 r. jest profesorem na University of Louisville, współpracuje także w wieloma innymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jest uznanym w świecie pionierem i współtwórcą nauki o sztucznych sieciach neuronowych i uczeniu maszynowym. Najpowszechniej znanymi jego osiągnięciami są opracowanie systematyzacji sieci neuronowych i publikacja pierwszej w świecie monografii naukowej na ten temat, oryginalne algorytmy do wydobywania wiedzy z danych oraz obróbki obrazów, opracowanie właściwości zredukowanych sieci perceptronowych, usprawnione metody uczenia perceptronu i sieci perceptronowych tzw. regułą lambda, technika redukcji liczby wejść sieci neuronowych oraz kompresji cech wejściowych w uczeniu głębokim, analiza warunków stabilności i wizualizacji stanów neuronowych sieci atraktorowych w oparciu o pola wektorowe.
Bardzo ważne są związki obu Profesorów z Politechniką Częstochowską. Byli obecni w trakcie intensywnego rozwoju informatyki częstochowskiej uczelni i uzyskiwania kolejnych uprawnień akademickich.
Nadanie Panu Profesorowi Januszowi Kacprzykowi oraz Panu Profesorowi Jackowi Żuradzie tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Częstochowskiej jest nie tylko okazją do uhonorowania wybitnych naukowców, ale i podziękowań skierowanych w ich kierunku.
Uroczystość nadania naukowcom tytułów doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej odbyła się 27 czerwca w Klubie Politechnik.

źródło: Dział Promocji PCz

Galeria: Dwaj profesorowie z tytułami doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej, źródło fot.: Politechnika Częstochowska

Skip to content