Dyrektor Generalny Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, dr Dawid Kostecki, oraz Rektor Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, zapraszają na spotkanie z cyklu Dzień z NAWA, podczas którego przedstawiciele Agencji zaprezentują ofertę programową dla naukowców, studentów i instytucji oraz inicjatywy NAWA. Będzie także możliwość spotkania się ze stypendystami NAWA.

Spotkanie odbędzie się w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie, w Auditorium Maximum (s. 121), w budynku głównym przy ul. Waszyngtona 4/8.
Zaproszenie kierowane jest do pracowników, doktorantów i studentów wszystkich śląskich uczelni, z okolic Częstochowy i nie tylko. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Rejestracja za pośrednictwem strony:

Zarejestruj się!

Współorganizatorem spotkania jest Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD.

Dzień Otwarty z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej w Częstochowie.
Data spotkania: 12 grudnia 2023 r.
Miejsce: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Auditorium Maximum, s. 121
Uczestnicy: przedstawiciele uczelni i jednostek naukowych

Program spotkania:
10:00 – 10:30 Rejestracja uczestników spotkania
10:30 – 11:00 Otwarcie Spotkania Dyrektor Generalny NAWA dr Dawid Kostecki, Przedstawiciele władz uczelni
11:00 – 11:15 Promocja polskiego szkolnictwa wyższego za granicą Biuro Komunikacji i Promocji
11:15 – 11:45 Programy skierowane do kadry naukowej Biuro Programów dla Naukowców i Instytucji
11:45 – 12:15 PRZERWA KAWOWA
12:15 – 13:15 Spotkanie ze stypendystami programów NAWA

Wprowadzenie do projektów NAWA w UJD: mgr Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
Bekker NAWA – Program im. Mieczysława Bekkera: dr Dominik Szczęśniak, prof. UJD, Katedra Fizyki Teoretycznej
Wspólne projekty badawcze: prof. dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik, Kierownik Katedry Zjawisk Fotoindukowanych
Program PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej: (1) mgr Mateusz Pawełczyk, Katedra Malarstwa, (2) dr inż. Karolina Grabowska, Katedra Zaawansowanych Metod Obliczeniowych
SPINAKER – Intensywne międzynarodowe programy kształcenia: dr inż. Karolina Grabowska, Katedra Zaawansowanych Metod Obliczeniowych
STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich: mgr Maksym Cheremisin, Szkoła Doktorska UJD
Promocja Języka Polskiego: dr Przemysław Sznurkowski, prof. UJD, Dziekan Wydziału Humanistycznego

13:15 – 13:45Programy skierowane do studentów i kadry akademickiej oraz programy wspierające proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych Biuro Programów dla Naukowców i Instytucji
13:45 – 14:05 Oferta Biura Programów Języka Polskiego
14:05 – 14:25 Oferta Biura Programów dla Studentów
14:25 – 14:40 Program COST
14:40 Zakończenie i podsumowanie

źródło: UJD

Skip to content