2-go lutego Kościół katolicki obchodził Święto Ofiarowania Pańskiego, które po raz 24. było przeżywane jako dzień życia konsekrowanego. Ten dzień jest okazją do szczególnej modlitwy za osoby, które poświęcają się dla Boga, żyjąc wg rad ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Abp Wacław Depo wskazał w jaki sposób powinny żyć osoby życia konsekrowanego:

– Na wzór Chrystusa, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Dlatego Ofiarowanie wpisuje się nie tylko w Jego świadectwo życia, ale również Jego Matki, naszej Matki, Maryi, która ofiarowała siebie Bogu i zgodziła się pomimo różnego ludzkiego niezrozumienia na to wszystko, co Ją później spotyka – również ze względu na dzieło Jej Syna – powiedział pasterz. – Dlatego osoby, które się poświęcają i składają śluby zarówno ubóstwa, czystości, jak i posłuszeństwa one wyrażają poprzez to swoją miłość. Dlatego trzeba tutaj nie widzieć tego w kategorii jakiejś negacji swojej ludzkiej natury, ale po prostu chodzi o miłość większą do Chrystusa i w Kościele wobec tych, którzy tej miłości nie rozumieją – stwierdził metropolita.

Święto Ofiarowania Pańskiego w archidiecezji częstochowskiej to również czas szczególnej wdzięczności za pasterską posługę abp. Wacława Depo, który tego dnia w 2012 r. podczas uroczystego ingresu został ogłoszony 5 biskupem częstochowskim. Arcybiskup podzielił się jak odczytuje tę datę jako początek swojej posługi w archidiecezji.

– Charyzmat tego miejsca, jakim jest archidiecezja wraz z Jasną Górą, ona w jakiś sposób nie tyle zmusza nas do kroczenia tą drogą, ale po prostu wejścia na tę drogę, i z zaufaniem, że Ona jest Tą, Która nieustannie się wstawia za nami. Jest taką naszą niezawodną nadzieją, na różne strony posługi w Kościele i wobec świata – powiedział arcybiskup.

Abp Wacław zapytany o plany i marzenia na kolejny rok pracy duszpasterskiej powiedział:

– Bardziej ufać Bogu przez pośrednictwo Maryi, przyzywać darów Ducha Świętego na wszystkie wyzwania, które przychodzą – stwierdził.

Pod koniec Mszy św. bp Andrzej Przybylski podziękował Pasterzowi za jego posługę i troskę o Kościół częstochowski.

– W dzisiejszej swojej homilii wspomniał Ksiądz Arcybiskup, że dzisiejsze święto to jakby dwa ofiarowania. Dał nam Pan Bóg osiem lat temu jeszcze trzecie ofiarowanie, dar kolejnego pasterza dla Kościoła częstochowskiego. Od ośmiu lat to święto dla tego Kościoła ma również ten trzeci wymiar, kiedy przypominamy sobie ten wielki dar troski i miłości Boga do Swojego Kościoła, który jest w Częstochowie. I za to najpierw chcemy Boga uwielbiać, uwielbiać za ten dar, bo każdy biskup dla Kościoła jest z pewnością darem troski i miłości Boga o Jego Kościół – powiedział bp Przybylski.

W Dzień Życia Konsekrowanego ojcowie, bracia i siostry zakonne odnawiają swoje śluby i przyrzeczenia. Zapytaliśmy sióstr zakonnych uczestniczących we Mszy św. czym jest dla nich dzień życia konsekrowanego.

– Dziękczynieniem za dar, jakim jest powołanie, jakim zostałam obdarzona i też za ludzi, których Pan Bóg stawia na mojej drodze.

– Takim pięknym dniem, w którym uwielbiam Pana Boga za dar powołania i oczywiście radowania się każdą spotkaną osobą.

– Jest to na pewno dzień, który przypomina nam o tym, żeby nieustannie na nowo tego dnia ofiarować się Panu Jezusowi w naszej codzienności, we wszystkim tym, co robimy.

– Dziękczynieniem za łaskę powołania, a jednocześnie prośbą o łaskę wierności, świętości życia.

– Na pewno dziękczynieniem Panu Bogu za to, że mnie powołał, obdarzył życiem i tymi wszystkimi łaskami, które przez tyle lat już otrzymuję od Niego tak bezinteresownie.

– Jest on dla mnie czasem, kiedy mogę się zatrzymać i dziękować Panu Bogu za dar, jaki mi dał, za dobra, którymi mnie nieustannie obdarza, których na co dzień może nie potrafię zobaczyć, docenić, a jest to czas kiedy rzeczywiście doceniam i widzę, jaką wielką wartość ma życie konsekrowane, jaką wielką wartość ma miłość Pana Boga, Jego zaufanie do mnie.

– Szczęściem i pamięcią, że Pan Bóg mnie kocha, że mnie wybrał, że jestem w życiu zakonnym, że mogę dawać świadectwo ludziom.

– Dzień Życia Konsekrowanego jest dla mnie wielkim świętem i taki darem, który Kościół przez Jana Pawła II świętego nam ofiarował.

– Szczególnym dniem z racji tego, że jest to dzień moich imienin, więc to razem dwie rzeczy. Wdzięczność za życie, za powołanie, za to wszystko, co dostaję od Pana Boga.

Całość homilii oraz podziękowań bp. Andrzeja Przybylskiego na stronie internetowej fiat.fm.

KG

Skip to content