Elektryczne samochody docierają do Częstochowy. Czy miasto jest na to gotowe?

Unijne przepisy, zakazujące sprzedaży nowych samochodów spalinowych po 2035 roku wprowadziły niemałe zamieszanie wśród kierowców i producentów. Efektem tego jest zwiększona produkcja i tym samym sprzedaż „elektryków”.

Samochody elektryczne i proces ich popularyzacji uzależniony jest od infrastruktury. Nie mówimy tu jednak o ulgach dla właścicieli aut elektrycznych, takich jak chociażby możliwość jeżdżenia „bus-pasem”. Podstawowym elementem do układanki są punkty ładowania baterii. W tym momencie bowiem panuje wyraźna dysproporcja pomiędzy liczbą stacji paliw a ładowarkami. Wpływa to bezpośrednio na popularność bezemisyjnych pojazdów.

Więcej na ten temat w kontekście regionu częstochowskiego przekazał reporter Radia Fiat, Wiktor Szczęsny:

 Nowy właściciel, firma ELEPORT, który zakupił w ubiegłym roku od OSD Tauron Dystrybucja ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych, dokonał uruchomienia zakupionych stacji. Te, a także ogólnodostępne stacje ładowania innych operatorów np.: Orlen, GreenWay są udostępnione w rejestrze Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych na stronie Urzędu Dozoru Technicznego. Rejestr zawiera informacje o lokalizacjach stacji ładowania, aktualnych cenach paliw alternatywnych w poszczególnych stacjach oraz dostępności punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych nałożyła na jednostki samorządu obowiązek funkcjonowania wymaganej liczby punktów ładowania zlokalizowanych w ogólnodostępnych stacjach. W przypadku Częstochowy jest to 100 punktów ładowania. Zgodnie z ustawą, Operator Systemu Dystrybucyjnego, tj. Tauron Dystrybucja, w ramach mechanizmu interwencyjnego wybudował brakujące 90 punktów ładowania, zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta planem lokalizacyjnym. Dalsza rozbudowa sieci ogólnodostępnych stacji ładowania jest możliwa przez prywatne podmioty po rozpoznaniu perspektywicznych potrzeb na zasadach komercyjnych.

Wygląda zatem na to, że infrastruktura dla samochodów elektrycznych w Częstochowie to temat dynamicznie się rozwijający. Czas i realia życia codziennego pokażą czy założenia Urzędu Miasta i prywatnych firm będą w stanie zaspokoić oczekiwania kierowców „elektryków”.

WS

Skip to content