EtnoBiblioteka – poznaj swoje korzenie i region

EtnoBiblioteka – tak zatytułowano cykl różnorodnych wydarzeń, spotkań i akcji, mających jeden wspólny cel: zachęcić częstochowian do zgłębiania swojej tożsamości oraz historii naszego regionu. Akcja zorganizowana została przez Bibliotekę Publiczną w Częstochowie, a patronatem akcję objął m.in. Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Sylwia Góra z Biblioteki Publicznej im. dr Władysława Biegańskiego w Częstochowie, przedstawia bardzo szeroki zbiór różnych aktywności, w których będą mogli wziąć udział zwykli częstochowianie, a których celem jest zwiększenie społecznej świadomości nt. dziejów i tożsamości kulturowej regionu. Wśród aktywności są m.in. konkurs fotograficzny, wieczory z poezją, koncerty połączone z czytaniem dzieł częstochowskich prozaików, czy wreszcie. warsztaty tworzenia regionalnych ozdób.

Skąd jednak udało się zdobyć wiedzę, niezbędną do przeprowadzenia tak obszernego projektu? Czy w Częstochowie mimo wszystko nadal znajdują się specjaliści, dobrze znający historię miasta oraz regionu? Przede wszystkim są to Mirosław Zwoliński, Janusz Moskalik, Juliusz Sętowski czy Janusz Pawlikowski – historycy, etnografowie, socjolodzy, a także grono wielu dziennikarzy, nauczycieli, wykładowców akademickich czy wreszcie zwykłych zapaleńców.

Cykl ma trwać od czerwca do sierpnia, a wydarzenia będą się odbywać m.in. w różnych filiach Biblioteki Publicznej w Częstochowie. Wszystko ma posłużyć popularyzacji naszej lokalności – zachęcić do czynnego poznawania źródeł częstochowskiej tożsamości, jak i jej współczesnych kontekstów. Zdaniem organizatorów, świadomość częstochowian o legendach, mitach czy nawet historii regionu jest naprawdę bardzo znikoma. Stąd też do projektu zostały zaangażowane inne placówki kultury, m.in. Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Czy współpraca różnych placówek kultury jest dobrym przedsięwzięciem? Zapytaliśmy Ewą Oleś, sekretarz literacką miejskiego teatru, która odpowiedziała jak najbardziej twierdząco. Co więcej, nie jest to pierwszy raz kiedy instytucje Teatru oraz Biblioteki Miejskiej współpracują ze sobą na polu propagacji kultury oraz tożsamości regionalnej.

Więcej informacji nt. planowanych wydarzeń na fanpage’u Biblioteki Publicznej w Częstochowie.