Fundacja Oczami Brata ze sporą rządową dotacją

W środę 19 października na placu budowy Domu Fundacji Oczami Brata odbyła się konferencja prasowa z udziałem senatora Ryszarda Majera, podczas której poinformowano o przyznaniu 2,5-milionowej dotacji na dokończenie budowy fundacyjnego domu dla osób z niepełnosprawnościami.

Konferencję rozpoczął prezes Fundacji Oczami Brata Paweł Bilski, który pokrótce nakreślił historię tego dzieła wyjaśniając, że inspiracją do rozpoczęcia działalności poświęconej osobom z niepełnosprawnościami była historia jego brata Karola:

29 grudnia 1982 roku urodził się mój brat Karol, który miał zespół downa. Przez co całe życie mojej rodziny poświęcone niesieniu wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością. Wsparcia, które jak często zaznaczam wyssałem z mlekiem matki. Rodzina i nauczyciele ukształtowali mój system wartości. Od lat słyszałem w rodzinie o pewnym planie. O marzeniu zbudowania domu w którym Karol mógłby też zamieszkać. Niestety mój bart zmarł 25 lutego 2013 roku, lecz zmarł w koszulce na której było napisane „miłość zostaje tutaj”. To trudne doświadczenie szybko przekuliśmy w konkretną pomoc. Niesioną jego przyjaciołom, a obecnie ponad dwustu osobą z niepełnosprawnością i ich rodzinom. Przez niespełna 9 lat istnienia fundacji uruchomiliśmy: warsztat terapii zajęciowej, warsztat terapii artystycznej, klubo-kawiarnia i kawiarnie, Alternatywa 21, program asystencji osobistej, opieki wytchnieniowej, system mieszkań wspomaganych, działania animacyjne, wolontariat, teatr dla osób z niepełnosprawnością czy Teatr Nowy w Częstochowie. Nie byłoby to możliwe gdyby nie misja naszej organizacji, która codziennie przypomina nam o Karolu.

Działalność Fundacji Oczami Brata jest także obszarem, w którym studenci kierunków pedagogicznych UJD mogą nabierać pierwsze zawodowe szlify jako wolontariusze. Dzięki staraniom m.in. senatora Ryszarda Majera, Fundacja otrzymała dotację z funduszu rezerwowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jak podkreślił senator Majer, jest dumny z tego, że takie miejsce powstaje właśnie w Częstochowie:

Mogę powiedzieć, że jestem podwójnie dumny z tego co się dzieje. Po pierwsze dlatego że jestem Częstochowianinem i ziemia częstochowska przez ten obiekt uzyskuje kapitalne miejsce opieki i wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Po drugie, że uczestniczą w tym wychowankowie pracy socjalnej, kierunku który zajmuje ważne miejsce na naszym na naszym Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Dobra wiadomość, którą wam przywożę jest taka, że Pan Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki, przekazał na rzecz fundacji „Oczami Brata” kwotę niemal 2,5 miliona złotych. To jest wielka radość, że taką kwotą możemy tą fundację wesprzeć. To jest duża kwota, którą otrzymuje ziemia częstochowska.

Dom Fundacji Oczami Brata jest przedsięwzięciem, które w początkowej fazie wydawało się niemożliwe do realizacji. Jednak dzięki determinacji Fundacji, budowa domu jest już na ukończeniu. Prezes Paweł Bilski wyjaśnił podczas konferencji, jaką rolę niebawem przyjmie budynek:

Niedługo ten dom stanie się centrum wsparcia, w którym znajdzie się 16 miejsc całodobowej opieki dla osób z niepełnosprawnością, sala widowiskowa dla teatru „Oczami brata”, siedziba nowego teatru w Częstochowie, placówka dzienna dla 20 osób z niepełnosprawnością, mieszkanie wspomagane, centrum aktywności lokalnej dla mieszkańców miasta czy biuro fundacji. Dotychczas na realizację inwestycji budowy domu „Oczami brata” fundacja o tej nazwie pozyskała środki z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Instytutu Wolności czy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Łączna wartość budowy to blisko 7 mln zł (wliczając w to środki od Kancelarii Rady Ministrów).

Oprócz podmiotów państwowych, w budowę zaangażowane były także działające w Częstochowie firmy budowlane i wykończeniowe, które wspierały projekt przekazując na jego rzecz m.in. materiały budowlane. Zgodnie z planem Dom Oczami Brata ma być oddany do użytku w marcu przyszłego roku.

Dotacja na Dom Oczami Brata

Skip to content