Graffiti tylko na „legalu”

Źródło: czestochowa.slaska.policja.gov.pl

„Stop Nielegalnemu Graffiti” to kampania profilaktyczna, której pomysłodawcą jest Komenda Miejska Policji przy współpracy z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie.

Akcja rozpoczęła się w poniedziałek 26 października, a jej głównym celem jest zwalczanie wandalizmu w postaci nielegalnych graffiti w przestrzeni naszego miasta. Kampania ma przede wszystkim zwrócić uwagę na ogromny problem niszczenia dobra wspólnego, w tym przede wszystkim budynków miejskich.

– Akcja ma też zachęcić mieszkańców do szybkiego reagowania na przypadki wandalizmu i zgłaszania ich Policji czy Straży Miejskiej. W ramach prowadzonych działań zaplanowano warsztaty edukacyjne i zajęcia profilaktyczne w placówkach oświatowych. Mają one na celu pokazanie, że przestrzeń publiczna jest miejscem dla każdego, jednak jej niszczenie czy zamalowywanie nielegalnymi rysunkami lub napisami, które psują wizerunek naszego miasta, jest karalne. Zostały także przygotowane materiały edukacyjne w postaci plakatów, spotu radiowego i filmowego. Nadmieniam, że nie chodzi nam o piętnowanie graffiti, jako sztuki, a o pokazanie, że można ją wykonywać w sposób bardziej cywilizowany, zaplanowany i uzgodniony. Takim przykładem mogą być murale z cyklu „Halina Poświatowska” na budynkach TBS na Północy – tłumaczył sierż. sztab. Kamil Sowiński z częstochowskiej policji.

Spot, który powstał w ramach kampanii, ma zachęcić mieszkańców do aktywności w zwalczaniu zjawiska wandalizmu.

Do akcji przyłączyły się także inne częstochowskie instytucje takie jak Wodociągi Częstochowskie i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, którym również zależy na dobrym wizerunku Częstochowy.

BNO