I Ogólnopolskie Forum Liderów Duszpasterstw Akademickich

W Częstochowie odbyło się I Ogólnopolskie Forum Liderów Duszpasterstw Akademickich.  W spotkaniu wzięli udział duszpasterze i młodzi, którzy są liderami duszpasterstw. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów zaproszonych gości a także uczestniczyć w czterech, równolegle organizowanych blokach warsztatowych.

Na temat forum i jego genezy mówi bp Marek Marczak, delegat KEP ds. duszpasterstwa akademickiego.

– Idea tego pierwszego forum zrodziła się w tamtym roku wśród duszpasterzy i studentów duszpasterstw akademickich z różnych stron Polski. Tak naprawdę organizuje to pierwsze forum, nie pamiętam teraz dokładnie ilości, ale myślę, że około 10 duszpasterstw z różnych miast. Celem spotkania jest najpierw modlitwa. Spotkaliśmy się na Mszy Świętej, prosiliśmy Pana Boga o światło Ducha Świętego dla nas. A po Mszy Świętej, po wspólnej modlitwie gromadzimy się tutaj w Akademii Polonijnej po to, aby najpierw wysłuchać dwóch wykładów dwóch cenionych już wieloletnich duszpasterzy akademickich z różnych stron Polski, którzy mówią o swoich doświadczeniach duszpasterstwa akademickiego, o podstawach, o celach, o metodach jego działania, o różnorodności – powiedział biskup. – Po południu chcemy w mniejszych grupach studenckich i także duszpasterzy porozmawiać na temat tego właśnie w jakim kierunku duszpasterstwa akademickie powinny iść, ale także w jaki sposób moglibyśmy wspólnie jako bardzo duże środowisko w Polsce ze sobą współpracować i co mogłoby być dla nas takimi momentami integrującymi – dodał pasterz.

Jednym zaproszonych gości był o. Janusz Pyda, duszpasterz dominikańskiej „Beczki”, który mówił o tożsamości duszpasterstw akademickich.

– To się tak naprawdę nie zmienia odkąd duszpasterstwa akademickie istnieją. To jest prowadzenie ludzi do Pana Boga, a właściwie mówiąc ściślej, jest towarzyszeniem dorosłym ludziom w drodze do Pana Boga. Ta metafora towarzyszenia jest naprawdę ważna. Ksiądz biskup nam na Mszy Świętej mówił, że rola duszpasterza akademickiego, czy duszpasterstwa akademickiego jest taka jak trochę rola Chrystusa, który się przyłącza do uczniów w Emaus, idących do Emaus. Słucha, wyjaśnia pisma i łamie dla nich chleb. I tyle. My się przyłączamy do dorosłych ludzi, którzy idą w swoich celach, w swoich kierunkach, w swoich sprawach i rzeczywiście to, co robimy, to słuchamy, wyjaśniamy pisma i łamiemy chleb – stwierdził zakonnik. – Mam znajomego policjanta, i w tym sensie zawsze mówimy, że mamy podobną pracę, w tym znaczeniu, nie że łapiemy jako duszpasterze przestępców tak jak policja, tylko on mówił, jak go zapytałem, co jest charakterystyczne dla każdego policjanta, mówił: niedospanie. I duszpasterz to jest moment permanentnego zmęczenia, niedospania, permanentnego braku czasu, ale to jest piękne, nie? Bo to jest taki moment, gdzie człowiek rzeczywiście czuje, że to życie oddaje – powiedział kapłan.

Dla liderów duszpasterstw akademickich uczestnictwo w forum było inspirującym doświadczeniem. Wielu z nich traktuje duszpasterstwo jak drugi dom.

Justyna Faruga, Franciszkańskie DA „Mrowisko” w Krakowie:

– Dla mnie, podobnie jak dla innych liderów, to spotkanie jest odkryciem na nowo dlaczego jesteśmy w takim, a nie innym miejscu jako koordynatorzy czy szefowie duszpasterstw i myślę, że to jest dobry czas, żeby też zrewidować różne nasze motywacje, co robimy i dlaczego.

Paweł Druć, DA „Sandał” w Warszawie:

– Jest to nowa inicjatywa, więc sami nie wiemy czego się spodziewać i co odkryjemy, ale przyjechaliśmy na pewno z taką dużą ciekawością, co właśnie wyjdzie z takiej inicjatywy, gdzie będziemy mogli wymienić doświadczenia na tak dużym forum z innymi duszpasterzami. No bo zdarzają się sytuacje, w których kontaktujemy się z innymi duszpasterstwami i rozmawiamy o różnych rzeczach, które się dzieją, o tym jak funkcjonują ich duszpasterstwa, ale czegoś na taką skalę jeszcze nie było. Na razie odbył się jeden wykład o. Janusza Pydy. O. Janusz prowadził dla nas ostatnio rekolekcje w naszym duszpasterstwie, które stały na dość wysokim poziomie i właśnie mogliśmy się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy takich wartościowych, dających do myślenia. I ten wykład też był taki bardzo konkretny, dający do myślenia właśnie pod kątem tego, czym jest samo duszpasterstwo i jaką rolę powinien pełnić lider takiego duszpasterstwa. Myślę, że bardzo dobre wprowadzenie do takiego forum.

Mateusz Kowalik, DA „Węzeł” w Łodzi, prowadzone przez oo. salezjanów:

– Duszpasterstwa Akademickie przeżywają teraz bardzo duże zmiany, bardzo zmienia się społeczeństwo i potrzeba nam dyskusji na temat tego, jak podejść do tych zmian, jak pomóc młodym ludziom przyjść do duszpasterstwa, jak formować tych młodych ludzi, którzy w duszpasterstwie są. I myślę, że nie ma tak naprawdę lepszej możliwości, żeby ustalić te nasze cele, niż jak tylko razem się nad nimi pochylić przy modlitwie, spotkaniach braterskich, przy takich wykładach. Tak naprawdę, gdyby nie duszpasterstwo to czułbym taką ogromną pustkę w tym życiu codziennym, a duszpasterstwo pozwala mi spotkać ludzi, którzy myślą podobnie jak ja, którzy mnie ubogacają, których ja mogę ubogacić i to tutaj daje po prostu masę szczęścia.

Wśród proponowanych spotkań warsztatowych uczestnicy forum mogli wziąć udział w spotkaniach dotyczących współpracy z duszpasterzem, organizacji spotkań oraz formacji i ewangelizacji. Swoje warsztaty przeżywali również duszpasterze.

KG