Czas Adwentu to czas szczególnie ważny dla chrześcijan. W różnych parafiach w Częstochowie odbywają się wtedy rekolekcje, podczas których wierzący doznają odnowy duchowej i pogłębiają swoją wiarę.

Nie inaczej jest w parafii św. Wojciecha. Tutaj celebracja adwentu połączona została z obchodami jubileuszu 50-lecia istnienia kościoła. W uroczystości, która odbyła się 19 grudnia, brali udział przedstawiciele duchowieństwa, życia konsekrowanego, wspólnot parafialnych oraz liczni parafianie. Mszę św. koncelebrował m.in. abp senior Stanisław Nowak, a przewodniczył jej metropolita częstochowski, abp Wacław Depo.

– Dzięki Bogu jesteśmy już po raz kolejny w parafii, jako we wspólnocie – przede wszystkim ludzi – mówi abp Depo. – Dzisiejsza uroczystość to niewątpliwie podkreślenie, że Maryja jest nie tylko drogą adwentu, ale również drogą każdej naszej wspólnoty parafialnej i rodzinnej. Jest to przypomnienie, że koronujemy ją przede wszystkim naszymi sercami i dobrymi świadectwami naszego życia – stwierdza metropolita.

Podczas uroczystości dokonane zostało poświęcenie Wota Koron dla Dzieciątka Jezus i Matki Boskiej oraz koronacja wizerunku Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W wygłoszonej homilii metropolita wyjaśniał historyczny kontekst uroczystości.

– Trzeba wspomnieć bardzo bolesną datę, którą opisał Jan Długosz w swojej Historia Polonica. Długosz wspomina tam o uszkodzeniu obrazu ostrzem klingi i stwierdza: “Rabusie nieukontentowani łupem, oblicze wizerunku na krzyż ostrzem przecięli, jako akt nienawiści i zlekceważenia sacrum” – przytacza abp Depo. – Z drugiej strony, należy wspomnieć, że dopełnienie tych koronacji nastąpiło aktem św. Jana Pawła II, który dosłownie na dzień przed swoją śmiercią pobłogosławił korony, które zostały nałożone na głowy Maryi i jej syna.

Proboszcz parafii, ks. Stanisław Iłczyk, podkreślił, jak znaczącym wydarzeniem w historii kościoła jest koronacja i jak ważne jest, że zbiega się to w czasie z zakończeniem rekolekcji.

– Rekolekcje kończą się celebracją naszego jubileuszu poprzez koronację Matki Bożej koronami biskupimi. Jest to szczególny dar, dzięki któremu możemy jako parafia przystąpić do uwielbienia Boga poprzez tajemnicę życia Maryi – podsumowuje ksiądz.

Parafia rozpoczęła swą działalność na plebanii kościoła św. Jakuba. Szlak jaki został przebyty przez wspólnotę, poprzez parafię św. Jakuba i św. Jadwigi, zakończył się w roku 1969. Kościół św. Wojciecha w Częstochowie został uroczyście erygowany 20 stycznia 1969 r. przez biskupa Stefana Barełę. Pierwszym administratorem i proboszczem został ks. Józef Słomian, który w kolejnych latach doprowadził do wybudowania nowego kościoła.

MSI

Skip to content