Od 4 września br. w Polsce weszły w życie nowe przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zmiany dotyczą wydania kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych. Karty pojazdu, które obowiązywały od 1999 r. nie będą już wydawane przy rejestracji pojazdu. To samo dotyczy nalepek na szybę samochodu.

O szczegółach zmian mówi Patryk Jeziak, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Częstochowie:

Zmiana przepisów spowoduje i takie było założenie prawodawcy, że właściciele oszczędzą podczas rejestracji samochodu osobowego na przykład sprowadzonego z zagranicy 94,50 zł, a w przypadku rejestracji pojazdu wcześniej zarejestrowanego na terytorium Polski i bez zachowania tymczasowych tablic rejestracyjnych 19 zł. Koszt zarejestrowania od 4 września samochodu osobowego wyniesie 161,50 zł. Ponadto 31 stycznia możliwe jest zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu. Koszt zarejestrowania samochodu osobowego przy zachowaniu tablic rejestracyjnych poprzedniego właściciela wynosi 81,50 zł, a w przypadku gdy nie wydaje się pozwolenia na czasowego 67,50 zł.

Zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego możliwe jest jeżeli pojazd był zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz ma czytelne, utrzymane w należytym stanie tablice, zgodne z obowiązującym wzorem.

Możliwe zachowanie tablic rejestracyjnych nie dotyczy tzw. czarnych tablic rejestracyjnych oraz białych z flagą Polski. Od 31 stycznia można też wycofać czasowo z ruchu uszkodzony samochód osobowy. W przypadku konieczności naprawy samochodu np. po wypadku wynikających z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji lub w przypadku wystąpienia szkody istotnej, można wycofać pojazd z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy i nie wcześniej po upływie 3 lat od daty poprzedniego wycofania z ruchu. Przywrócenie do ruchu wiąże się z przeprowadzeniem dodatkowego badania technicznego pojazdu po naprawie. Ta zmiana pozwala właścicielowi naprawianego i czasowo wycofanego z użytku samochodu ograniczyć koszty ubezpieczenia pojazdu.

Wszyscy, którzy posiadają kartę pojazdu, mogą zostawić ją sobie na pamiątkę lub zwrócić do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta. To samo dotyczy nalepek kontrolnych – nie będą już wydawane ani nie będzie obowiązku ich umieszczania na przedniej szybie pojazdu. Nie będzie wydawany również wtórnik nalepki kontrolnej.

Skip to content