model jura model jura

Dziś (1 października) upływa termin składania prac do konkursu “Model Jura 2015”, przeznaczonego dla fotografów i modelek zamieszkujących tereny Jury Krakowsko-Częstochowskiej. – Do głównych celów tego konkursu należy promocja okolic Jury Krakowsko-Częstochowskiej jako miejsca do inspiracji artystycznej. Będziemy wybierać najlepszego plenerowego fotografa modelki, najlepszego fotografa modelki w studio oraz najładniejszą modelkę zamieszkującą tereny Jury-Krakowsko Częstochowskiej – mów Sławomir Jodłowski z Galerii Art Foto Regionalnego Ośrodka Kultury.
Zdjęcia nadesłane do konkursu powinny być wykonane na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Każda z sesji zdjęciowych – studyjna i plenerowa – powinna zawierać minimum po 5 fotografii. Sesje na najładniejszą modelkę Jury wykonują członkowie Jurajksiego Fotoklubu w studio fotograficznym ROK.
Prace należy nadsyłać w wersji cyfrowej na adres Regionalnego Ośrodku Kultury przy ul. Ogińskiego. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronach internetowych: www.rok.czestochowa.pl oraz www.jurajski-fotoklub.pl.

KK

Skip to content