Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Od 2003 r. konkurs organizowany jest przez KRUS, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Od 2018 r. współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał patronat honorowy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W szesnastu edycjach konkursu wzięło udział ponad 19 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Każdego roku uczestnikom przyznawane są cenne nagrody. Zdobywcy pierwszego miejsca w 2018 r., Agata i Zbigniew Przyjemscy z Kamieńczyc w woj. świętokrzyskim, otrzymali ciągnik rolniczy Ursus C-380.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzają komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy eliminowane są w nim zagrożenia wypadkami.

W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Krajową Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowanie wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Termin zgłoszeń do konkursu mija 29 marca.

SPRAWDŹ REGULAMIN KONKURSU

KRUS organizuje również IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem “Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”.

Konkurs promuje wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywne zachowania związane z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzuje “Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.

Tegoroczne zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło “Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”. Finał etapu centralnego odbędzie się w Warszawie. Autorzy najciekawszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody: sprzęt multimedialny ufundowany przez KRUS oraz zestawy upominków przygotowane przez współorganizatorów, patronów konkursu i firmy współpracujące.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają niezbędne informacji na temat organizacji eliminacji.

Termin nadsyłania prac mija 29 marca.

ADRESY PLACÓWEK TERENOWYCH OR W CZĘSTOCHOWIE

źródło: informacja prasowa

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content