Do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wpłynęły już oferty na wykonanie oświetlenia na węzłach częstochowskiej obwodnicy, w tym Częstochowa Północ i Częstochowa Jasna Góra.

Ofertę z najniższą ceną, w kwocie prawie 4,5 mln zł, złożyło MR Instal Makowski z Łodzi, a najwyższą Elmontaż z Żywca na kwotę wynoszącą 7,8 mln zł. Na sfinansowanie zamówienia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza przeznaczyć 6,8 mln zł brutto. O szczegółach zakresu planowanych prac mówi Marek Prusak, starszy specjalista ds. komunikacji społecznej GDDKiA w Katowicach.

– Zamówienie obejmuje wykonanie oświetlenia w newralgicznych miejscach, tj. na węzłach Częstochowa Północ, Częstochowa Jasna Góra, Częstochowa Blachownia oraz w rejonie MOP Wierzchowisko oraz MOP Gorzelanka. Prace będą obejmować przede wszystkim wykonanie oświetlenia drogowego na trasie głównej w rejonie tych miejsc oraz prace geodezyjne.

Prusak dodaje również, że prace mają zostać zakończone w ciągu 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.

– Jeśli chodzi o terminy, to wymagamy, aby roboty zostały wykonane w okresie od 2 do 5 miesięcy, przy czym na roboty na węźle Częstochowa Północ przeznaczone będą 2 miesiące, na prace na węźle Częstochowa Jasna Góra – 3 miesiące, a na montaż sterowników opraw na wszystkich 3 węzłach – 5 miesięcy.

Prace stanowią część większej inwestycji, jaką jest budowa północnej obwodnicy Częstochowy. Powstaje ona w ramach przebudowy autostrady A1, zbudowanej w okresie PRL pomiędzy Tuszynem a Częstochową. Inwestycję podzielono na pięć odcinków, przy czym budowa ostatniego z nich, przebiegającego przez województwo śląskie, zakończy się w 2022 roku. Wraz z postępem robót ruch będzie przenoszony na nową, szerszą jezdnię przyszłej A1, co ma usprawnić kierowcom podróżowanie. Póki co powinni jednak liczyć się z dodatkowymi utrudnieniami w ruchu jakie generują pojazdy obsługujące budowę.

MSI

Fot.: pixabay.com

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content