Fot. Radio Fiat

Rozpoczął się proces likwidacji dwóch placówek oświaty przy ul. Targowej w Częstochowie. W miejscu Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa oraz Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych powstać ma Zespół Szkół Zawodowych nr 1. Uchwałę intencyjną w tej sprawie podjęto 17 grudnia na ostatniej sesji Rady Miasta.

Decyzja o przekształceniu spowodowana jest pogarszającą się sytuacją ekonomiczną częstochowskiej oświaty. Częściowa likwidacja przynieść ma dodatkowe oszczędności. „Anders” straci więc liceum ogólnokształcące, technikum oraz szkołę branżową. O szczegółach nadchodzących zmian mówi Rafał Piotrowski, pełniący obowiązki naczelnika wydziału edukacji urzędu miasta.

– Problem oczywiście jest złożony i skomplikowany. Decyzja została podjęta z powodów ekonomicznych. Chcemy, aby pozostały po dwie placówki, wchodzące w skład danego Zespołu Szkół. Tym samym w ramach „Andersa” funkcjonować będą: szkoła podstawowa i liceum dla dorosłych. W Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych zostanie technikum oraz Szkoła Branżowa I Stopnia. Chcemy, aby placówki zaczęły funkcjonować jako Zespół Szkół Zawodowych nr 1.

O komentarz dotyczący likwidacji częściowej działalności obu placówek przy ul. Targowej poprosiliśmy radnego miasta, Pawła Rukszę.

– Rada Miasta podjęła uchwałę intencyjną, która rozpoczyna procedurę likwidacji. Proponowałem, aby przesunąć tę decyzję jeszcze o miesiąc w celu skonsultowania jej z nauczycielami. Przedstawiciel Związków Zawodowych przekazał nam informację, że o planowanych zmianach niektórzy nauczyciele dowiadują się z mediów. Oczywiście pan prezydent powiadomił nas o rozmowach z dyrektorami szkół, ale dyrektor to nie grono pedagogiczne. Nauczyciele boją się o swoje miejsca pracy.

Stworzenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 wpłynie na sytuację osób uczących się, a także wszystkich pracowników likwidowanych placówek. – Naszym zamiarem nie są masowe zwolnienia – zapewnia Rafał Piotrowski, pełniący obowiązki naczelnika wydziału edukacji urzędu miasta.

– W dwóch szkołach przy ul. Targowej jest problem z naborem nowych uczniów. Rada Miasta zdecydowała więc o likwidacji placówek, które nie miały wielu uczniów. Obawy w społeczeństwie budzi głównie likwidacja technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa. Proszę się jednak nie martwić. Wszyscy uczniowie obu placówek przy ul. Targowej nadal będą się uczyć, ale w miejscu pod inną nazwą – Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. Nie chcemy zwolnień, dlatego pracownicy dostaną propozycje pracy w innych szkołach (np. w miejscu, gdzie ktoś odchodzi na emeryturę).

Przekształcenie dwóch szkół w jedną, to kolejna taka decyzja podjęta przez radę miasta w tym roku. Przypomnijmy, że od 1 września 2021 roku VI LO im. Jarosława Dąbrowskiego stanie się częścią Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa.

ABK

Skip to content