Miasto planuje zbudować park w „Dolinie Warty”

W poniedziałek 16 maja Urząd Miasta ogłosił przystąpienie do tworzenia planu zagospodarowania Doliny Warty. Projekt będzie zakładał budowę przestrzeni wypoczynkowo-rekreacyjnej wzdłuż brzegów rzeki od mostu łączącego ul. Drogowców ze Srebrną, aż do mostu na ul. Starowiejskiej w Jaskrowie.

Obszar ma zostać zagospodarowany za pieniądze z funduszy unijnych. Umowa na jego zaprojektowanie została zawarta między miejskim Centrum Usług Komunalnych a wyłonioną w drodze przetargu Fundacją Krajobrazy z Lublina. Jej prezes, Wojciech Januszczyk przed podpisaniem umowy podkreślił, że obszar ten ma być przeciwwagą dla miejskiej „betonozy”:

Pomyśleliśmy sobie, że musimy popatrzeć na to, co się dzieje na świecie, w jaki sposób prowadzone są niektóre inwestycje w naszym kraju i wziąć pod uwagę takie czynniki jak zmiany klimatu, retencja wody, sprawy związane z wycinaniem drzew oraz tzw. „betonozą”, czyli pojęciem, które bardzo często się pojawia u nas w miastach. Chcemy przeciwstawić „betonozie” zjawisko zarastania, czyli to, co będzie kierowało całą ideą projektowania.

Po lewej Wojciech Januszczyk | Fot. Radio Fiat

Wojciech Januszczyk zapewnił, że nie chce tworzyć trawników dywanowych ani zbytnio ingerować w roślinność, która już się na tym obszarze znajduje. Zamiast tego architekt krajobrazu zamierza stworzyć instalacje roślinne, które z czasem będą się samoistnie rozrastać.

To jest moim zdaniem nowatorskie podejście do przestrzeni w naszym kraju, bo zazwyczaj mamy takie wyobrażenie, że jak realizujemy inwestycję, to musimy staranować całą przyrodę. A tak naprawdę najlepszym inżynierem na świecie jest właśnie przyroda – czyli taki architekt jak ja musi się jej podporządkować.

W planach jest także budowa elementów infrastrukturalnych z wykorzystaniem drewna i kamieni wapiennych. Taki zabieg ma być z jednej strony ekologiczny, a z drugiej ma podkreślać jurajski charakter naszego regionu. Obszar rekreacyjny „Dolina Warty” prawdopodobnie będzie też miał ścieżki rowerowe (w tym także do nauki jazdy dla dzieci) oraz trasy dla rolkarzy. Z prezentacji wynika, że park zostanie zaaranżowany w stylu samo-zarastającego ogrodu angielskiego.

Na razie podpisano umowę na zaprojektowanie tego obszaru. W planach jest także zorganizowanie konsultacji społecznych, podczas których mieszkańcy będą mogli podpowiedzieć projektantom, co warto by było na takim obszarze rekreacyjnym umieścić.

Skip to content