palac

W Częstochowie działa ponad 700 organizacji pozarządowych. Do nich będzie kierowane wsparcie z utworzonego mobilnego punktu Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Na wsparcie są przeznaczone miliony złotych.

Wsparcie będzie miało charakter doradczy, szkoleniowy, finansowy, w postaci udostępniania przestrzeni biurowej. Punkt będzie obejmował swoim zasięgiem region – Częstochowę, powiaty częstochowski, myszkowski, kłobucki. Główna siedziba JOWES znajduje się przy al. NMP, natomiast od przyszłego tygodnia będzie można się udać do Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Focha (tzw. Pałac Ślubów).

Istnieją dwa zasadnicze obszary udzielanej pomocy. – Usługi doradztwa ogólnego i specjalistycznego w zakresie prawa, księgowości i podatków, a także marketingu. To jest pierwszy obszar współpracy, a drugi obszar będzie tworzył miejsca pracy dla ludzi najbardziej oddalonych od rynku pracy w formie dotacji na spółdzielnie socjalne. My rekomendować będziemy głównie spółdzielnie socjalne osób prawnych, chyba że zdecyduje się grupa inicjatywna osób fizycznych – mówi kierownik JOWES, Marta Leżańska. Zaplanowano utworzenie 96 miejsc pracy.

JOWES jest prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie. Ośrodek działa już od lat. – Efektem naszej działalności jest powołanie, czy też przyczyniliśmy się do powołania kilku spółdzielni socjalnych. Przeprowadziliśmy dziesiątki godzin szkoleniowych, setki godzin doradztwa indywidualnego dla podmiotów ekonomii społecznej, także to doświadczenie jest dość duże w ostatnich latach – mówi prezes ARR w Częstochowie, Marcin Kozak.

JOWES funkcjonuje od 1 stycznia 2013 r. Utworzony mobilny punkt wsparcia ekonomii społecznej to wspólny projekt JOWES i magistratu. Mobilny punkt wykorzysta dotację w wysokości ok. 7,5 mln zł, będzie działać co najmniej do końca lipca 2018 r.

Krzysztof Rygalik

Skip to content