Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie kontynuuje wszystkie zadania, które były realizowane przed epidemią. Obecna sytuacja postawiła jednak przed ośrodkiem nowe wyzwania, związane z pomocą osobom z terenu Częstochowy, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami pandemii.

Chodzi zarówno o wsparcie dla osób objętych kwarantanną, tych, którzy stracili pracę na skutek kurczącego się rynku pracy oraz osobom z niepełnosprawnościami, które z racji swojego stanu zdrowia jak i sytuacji epidemicznej nie mogą wychodzić z domów. Jak wymienia Olga Dargiel, specjalista ds. Wizerunku i Polityki Informacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, wachlarz pomocy osobom, które zostały dotknięte skutkami koronawirusa jest znacznie większy:

– Koordynowanie działań dotyczących dowozu żywności osobom potrzebującym, wsparcie osób wymagających pomocy psychologicznej w związku z trwającą pandemią. Pamiętajmy także, że to trudny czas dla wielu osób i nie możemy zostawić ich bez pomocy. Przy współpracy z różnymi instytucjami (m.in. z psychologami z Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej) takie wsparcie jest oferowane. Prowadzimy też nadzór nad rodzinami oraz osobami dysfunkcyjnymi i problemowymi, szczególnie w obszarze występowania przemocy domowej – wyjaśniła rzeczniczka.

W związku z epidemią MOPS w Częstochowie uruchomił dwa numery infolinii, pod którymi pracownicy ośrodka udzielają informacji dotyczących możliwości wyszukania pomocy w Częstochowie w związku z trwającą epidemią. Są one czynne siedem dni w tygodniu od godz. 7:30 do 20:00. Ponadto wprowadzono zmiany organizacyjne, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa w kontakcie pracowników ośrodka, a podopiecznymi.

– W celu uzyskania pomocy preferowany jest kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną. Pracownicy są przygotowani do udzielenia takiej pomocy. Kontakt osobisty jest możliwy, ale tylko w bardzo szczególnych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu terminu takiego spotkania z pracownikiem. Wyznaczany jest wtedy termin spotkania, które odbywa się w specjalnie do tego przygotowanym miejscu – dodała Olga Dargiel.

Nie jest również wymagane przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania w przypadku przyznawania lub aktualizacji prawa do świadczeń opiekuńczych czy zasiłku dla opiekuna. Również kwalifikowanie osób do pomocy żywnościowej w ramach programu operacyjnego „Pomoc żywnościowa” prowadzone jest na podstawie rozmowy telefonicznej i dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną.

Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz dotyczące uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych mogą być składane elektronicznie, bez wychodzenia z domu. Służy do tego platforma SOW na stronie internetowej PEFRON-u.

BNO

Skip to content