Na obwodnicę jeszcze poczekamy

Po ostatnich problemach związanych z opóźnieniami w budowie odcinka F Autostrady A1 od Rząsawy do Blachowni Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozwiązała umowę z firmą Salini. To oznacza kolejny przestój i wstrzymanie prac na najbliższe miesiące.

Co dalej z budową obwodnicy Częstochowy? Wątpliwości rozwiewa Marek Prusak, rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

– Wypowiedzieliśmy umowę, uzasadniając to brakiem realizacji kontraktu zgodnie z warunkami. Skutkuje to przeprowadzeniem pełnej inwentaryzacji wykonanych dotąd prac. Na jej podstawie planujemy przystąpić do wyboru nowego wykonawcy, aby ta inwestycja mogła wreszcie zostać zakończona.

Planowana inwentaryzacja ma potrwać około miesiąca i posłuży do określenia zakresu prac, jakie zostały już wykonane. Dziś trudno określić, kiedy w ogóle zostanie podpisana nowa umowa i jaki termin zakończenia prac zostanie w niej wskazany.

– Procedury i terminy z nich wynikające będą znane po inwentaryzacji, wówczas wtedy będziemy znali pełny zakres tego, co musimy jeszcze wykonać – dodaje Marek Prusak.

Prace wykonane przez firmę Salini zostały zrealizowane w ponad 58% przy 94% upływie czasu, jaki był zawarty w umowie. Salini planuje odwołać się od decyzji GDDKiA, ale jak na razie pismo takie nie wpłynęło do inwestora. Kierowcom i mieszkańcom Częstochowy pozostaje jedynie zacisnąć zęby i uzbroić się w cierpliwość.

BNO
FOTO: GDDKiA

Skip to content