Nianie, żłobki i kluby dziecięce

dziecko szkola kr

Częstochowa otrzyma unijne dofinansowanie na zatrudnienie niań, utworzenie nowych miejsc w żłobku oraz utworzenie klubu dziecięcego. W założenie ułatwi to kobietom powrót do pracy po urodzeniu dziecka. Decyzje zapadły już dawno, wczoraj natomiast (23.03) z Urzędu Marszałkowskiego dotarła do Częstochowy umowa o dofinansowanie projektu “Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci”.

– Projekt jest wsparciem kompleksowym, więc można powiedzieć, że dzieli się na trzy moduły – stwierdza Naczelnik częstochowskiego Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju, Piotr Grzybowski. – Moduł pierwszy zakłada remont naszego miejskiego żłobka i zwiększenie liczby miejsc. Drugi moduł zakłada tworzenie klubu dziecięcego, który będzie prowadzony przez organizacje pozarządowe, gdzie za darmo będzie można zostawić dziecko pod opieką specjalistów na okres do pięciu godzin. I w końcu moduł trzeci, który obejmuje zatrudnienie przez miasto dwudziestu wykwalifikowanych niań.

Podejmującym zatrudnienie lub samozatrudnienie rodzicom dzieci do 3 lat opieka niań będzie się należała przez okres do 12 miesięcy. Projektem zostanie objęte około 100 osób w Częstochowie. – Jeżeli mówimy np. o nianiach, jest to 20 niań do 12 miesięcy, okres trwania projektu 2 lata, więc wiadomo, że z niań skorzysta ok. 40 rodzin. Jeżeli chodzi o żłobki, to będzie to 10 dodatkowych miejsc, a jeśli chodzi o klub dziecięcy, liczymy, że będzie z niego korzystać też około 50-60 osób – mówi Piotr Grzybowski.

Projekt realizowany będzie od początku lipca br. do końca czerwca 2018 r. Łączna wartość projektu to ponad 2 mln 151 tys., z czego ponad 1 mln 664 tys. otrzyma Lider Projektu, którym jest Gmina Częstochowa, a mniejsza część funduszy zostanie przekazana Partnerowi projektu, czyli Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie “Dla Rodziny”.

Krzysztof Rygalik

Skip to content