Prokuratura Okręgowa w Częstochowie odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie ISD Huty Częstochowa. Postępowanie zainicjowano po anonimowym zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie nieprawidłowości w działaniach tymczasowego nadzorcy sądowego na szkodę spółki.

– Postępowanie zakończyło się postanowieniem o odmowie wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Mowa tu o czynie z Art. 296 par. 1 Kodeksu karnego, czyli w tym przypadku działania na szkodę Huty Częstochowa. Prokurator po przeanalizowaniu zawiadomienia oraz dokumentacji postępowania sprawdzającego, jakie zgromadził, uznał, że nie ma znamion czynu zabronionego – mówił prokurator Piotr Wróblewski z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Art. 296 par. 1 Kodeksu karnego mówi m.in. o nadużyciu uprawnień oraz niedopełnieniu obowiązków przez osobę zajmującą się sprawami majątkowymi osoby fizycznej lub firmy. Proceder ten podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

BNO

Skip to content