Dobiegły końca nietypowe warsztaty teatralne, zorganizowane dla częstochowskiej młodzieży ze szkół średnich. Był to jeden z elementów policyjnej kampanii, której tematem było przeciwdziałanie narkomanii.

Wakacyjne warsztaty były organizowane przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie we współpracy z Teatrem im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Założeniem działań była nie tylko aktywizacja młodych ludzi do poszerzenia swoich pasji aktorskich, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi na problematykę uzależnień w szczególności związanych z narkotykami, która realizowana była poprzez sztukę. To innowacyjna metoda przekazywania wiedzy na temat używek.

– Zazwyczaj takie działania kojarzyły się młodzieży z nudną rozmową o tym, że narkotyki są złe. To młodzi ludzie wiedzą w dzisiejszych czasach doskonale. Problem w tym, by młodzieży tej uświadomić, że w dobie dostępności do różnych używek, nie zawsze wszystko jest takie, jak by chciano. Pokazywanie poprzez grę aktorską tego, jak ogromnym bólem jest odstawienie narkotyków, kiedy jest się już uzależnionym, ale także jak bardzo jesteśmy nieświadomi tego, co robimy, kiedy zażyjemy te narkotyki lub innego rodzaju używki to świetny pomysł na uzmysłowienie tego problemu – mówił mł. asp. Kamil Sowiński z KMP w Częstochowie.

Warsztaty teatralne o tematyce prewencyjnej rozpoczęły się w poniedziałek 9 sierpnia i trwały przez dwa tygodnie. Jedną z prowadzących je osób była Agnieszka Łopacka, aktorka Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Założeniem warsztatów było poszukiwanie przyczyn uzależnień, a także zapoznanie się z ich konsekwencjami, za pomocą teatralnych środków wyrazu artystycznego.

– Jednym z ćwiczeń była psychodrama, w której czasie wprowadziliśmy uczestników w różne stany emocjonalne, również w te przezywane po zażyciu narkotyków: euforię, poczucie ogromnej siły, niekontrolowaną agresję, a także lęk. Oprócz tego poznawaliśmy to, czym tak naprawdę komunikujemy się na co dzień, czyli wszystko to, co nie jest słowami. Sięgaliśmy również do istniejących dzieł traktujących o tematyce narkomanii – tłumaczyła Agnieszka Łopacka.

Młodzież pod okiem artystów w trakcie warsztatów miała okazję poznać tajniki powstawania spektakli oraz gry aktorskiej. Realizowane i ćwiczone sztuki teatralne odnosiły się bezpośrednio do problemów uzależnień. Zdaniem młodzieży taka forma warsztatów to strzał w dziesiątkę.

Z uwagi na możliwości techniczne oraz sanitarne do samych warsztatów zakwalifikowano 25 osób z kilku częstochowskich szkół średnich. Uwieńczeniem warsztatów jest stworzenie wspólnego spotu reklamowego dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków, który będzie emitowany w lokalnych mediach i wykorzystywany przez policjantów i pedagogów, a także do pracy z młodzieżą.

BNO

Skip to content