fot. GDDKiA w Katowicach

Rok po otwarciu odcinka autostrady A1 z Częstochowy Południa w kierunku węzła Częstochowa Blachownia planowana jest naprawa ok. 300 metrów drogi. Chodzi o odcinek na wysokości granicy Gminy Blachownia z Gminą Konopiska, na którym występują utrudniające jazdę nierówności.

Aby skutecznie usunąć tę wadę, konieczne było wykonanie wgłębnego drenażu odcinającego napływ wody w podłoże pod jezdnią. O przebiegu prac nad usunięciem usterki mówi starszy specjalista ds. komunikacji społecznej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Marek Prusak.

– Rzeczywiście jest jedno miejsce, w którym powstała nierówność nawierzchni. Miejsce to jest cały czas monitorowane. Wykonaliśmy ponadto drenaż, gdyż z ekspertyz wynika, że akurat w tym miejscu dochodzi do gromadzenia się nadmiernej ilości wody i to właśnie stanowi przyczynę usterki.

Remont planowany jest do końca września 2020 roku, przy założeniu, że wkrótce zostanie przedstawiony program naprawczy.

– Wykonawca ma za zadanie przedstawić program naprawy. Po jego zatwierdzeniu przystąpimy do robót, które, przy sprzyjających warunkach pogodowych, powinny zostać rozpoczęte najpóźniej do końca września.

Aktualnie GDDKiA oczekuje na przedstawienie przez wykonawcę programu naprawczego, który zgodnie z deklaracją wykonawcy powinien zostać w przeciągu najbliższych dni przekazany Inżynierowi Kontraktu do weryfikacji. Niezwłocznie po jego zaaprobowaniu przez zamawiającego i zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu wykonawca, w ramach obowiązków gwarancyjnych i na własny koszt, przystąpi do naprawy nawierzchni. Mamy nadzieję, że jest to jednorazowa sytuacja i kolejne naprawy tej drogi nie będą już konieczne…

MSI

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content