Do końca sierpnia powstaną nowe sieci kanalizacyjne w dzielnicy Mirów, na Stradomiu i na Zawodziu. Place budowy przekazano już wykonawcy.

Nowa sieć kanalizacji sanitarnej w pasie drogi bocznej od ul. Bursztynowej umożliwi odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych z tamtejszych działek budowlanych. Długość projektowanej sieci wyniesie ok. 80 metrów bieżących. Wartość robót to ponad 15 tys. zł.

Licząca ponad 84 m.b. sieć kanalizacji w ulicy bocznej od ul. Weteranów obsłuży pobliskie domy jednorodzinne i w całości przebiegać będzie w pasie ulicznym. Koszt inwestycji wyniesie ponad 22 tys. zł.

Najdłuższą z nowych sieci będzie ta przy ul. Bratniej na Zawodziu – jej długość to ponad 144 m.b. W granicach pasa drogowego zainstalowanych zostanie tam 8 przyłączy kanalizacyjnych. Sieć spełni funkcję odbiornika ścieków bytowo-gospodarczych z posesji przy ul. Bratniej oraz Olsztyńskiej i zostanie przyłączona do istniejącego systemu kanalizacji na skrzyżowaniu obu ulic. Roboty zostaną wykonane kosztem ponad 328 tys. zł.

Prace przy ul. Bursztynowej i Weteranów mają zakończyć się z końcem lipca i będą wykonane w ramach inicjatyw lokalnych przy udziale środków finansowych mieszkańców. Z kolei roboty przy ul. Bratniej są w całości sfinansowane ze środków budżetowych miasta, a planowany termin ich zakończenia to 31 sierpnia.

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content