Nowość na portalu PUE ZUS

Na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można załatwić sprawy związane z ubezpieczeniami społecznymi przez internet, bez wychodzenia z biura lub domu, także poza godzinami działania urzędów. ZUS udostępnił na PUE nową metodę podpisywania dokumentów jakim jest podpis osobisty. O działaniu tej metody mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS:

– Do tej pory wnioski na portalu PUE ZUS mogłeś wysłać za pomocą profilu zaufanego (PZ ePUAP) oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego, a w wybranych przypadkach przy wykorzystaniu podpisu profilem PUE. Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL. Możesz go uzyskać przy składaniu wniosku o nowy dowód osobisty. Certyfikat podpisu osobistego znajdzie się w e-dowodzie. Aby korzystać z podpisu osobistego, musisz mieć czytnik NFC do e-dowodu oraz zainstalować na swoim komputerze odpowiednie oprogramowanie.

Na platformie można uzyskać informacje o ubezpieczeniach, świadczeniach w ZUS. Można także za pomocą PUE ZUS otrzymać indywidualne odpowiedzi na pytania kierowane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.