„Centrum Wsparcia Międzynarodowego” to nowy projekt , który rusza pod przewodnictwem Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

Na realizacje projektu Caritas otrzymała dofinansowywanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, z rezerw funduszu celowego oraz funduszu pracy. Więcej na temat nowego projektu mówi Paulina Gradek:

Będzie to projekt skierowany do cudzoziemców, ponieważ jest to zadanie, które realizowane będzie z projektu aktywizacyjnego. W ramach tego programu będziemy tworzyć miejsce, które będzie wspierało osoby przybyłe głownie z Ukrainy po 24 lutego, w zakresie integracji społecznej i zawodowej. W tym momencie jesteśmy na etapie prac remontowych. Zapraszamy wszystkie osoby pochodzące z Ukrainy do odwiedzania naszego centrum i zaczerpnięcia informacji jaką pomoc mogą uzyskać.

Osoby które poszukują pracy, mające problemy z odnalezieniem się na rynku czy też chcą lepiej zintegrować się z polskim społeczeństwem, będą mogły przyjść do Centrum Wsparcia Międzynarodowego i skorzystać z pomocy w zakresie dokształcania:

Będą mogli skorzystać z treningów zawodowych oraz otrzymać wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego. Nasi asystenci pełnić będą dyżury od poniedziałku do piątku pomagając m.in. w ubieganiu się o prace, sformułowaniu CV czy napisaniu listu motywacyjnego. Będą organizowane również wydarzenia, na które zapraszać będziemy lokalnych pracodawców którzy poszukują pracowników.

Centrum Wsparcia Międzynarodowego ruszy we wrześniu bieżącego roku. Szczegółowe informacje odnośnie projektu można uzyskać w siedzibie Caritas przy ul. Staszica 14.

EMI

Skip to content