DSCF1265

W sobotę (13 czerwca) w Częstochowie miały miejsce obchody 120-lecia powstania politycznego Ruchu Ludowego w Polsce. Rozpoczęły się one Mszą św. w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze, następnie zebrani odwiedzili Kaplicę Pamięci Narodu, później przenieśli się do Pawilonu Wystawowego w Parku Staszica, gdzie otwarto wystawę zatytułowaną “Bataliony Chłopskie”. – Jest to wystawa poświęcona Batalionom Chłopskim. Na specjalnych planszach, setkach przedstawiona została właściwie cała ich działalność – od powstania, poprzez działalność zbrojną, oświatową, wychowawczą, walki na Zamojszczyźnie, aż po zakończenie działalności w 1945 roku. Prezentujemy na tej wystawie nieznane materiały i fotografie z działalności tej organizacji – są to unikalne zdjęcia oddziałów partyzanckich wykonane podczas toczonych walk. Są tam też okienka poświęcone działalności Ludowego Związku Kobiet – mówił dr Janusz Gmitruk, dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. – Jest to wystawa o charakterze dydaktycznym. Pokazuje wielki patriotyzm polskiej wsi, którego wyrazem były Bataliony Chłopskie. (…) Wieś żywiła i broniła wiele tysięcy tych, którzy byli prześladowani przez okupanta, i można powiedzieć, że ona spowodowała, że nasz naród przetrwał, bo na wsi była żywność i dzięki temu można było tę wojnę przeżyć – dodał. Podczas konferencji, która stanowiła ostatnią część częstochowskich obchodów, dyrektor warszawskiego muzeum wygłosił wykład na temat 120-lecia Ruchu Ludowego, zwracając szczególną uwagę na istotną rolę Batalionów Chłopskich.
Ruch Ludowy zapoczątkowany został pod koniec XIX wieku, konkretnie w 1895 roku podczas Kongresu Ugrupowań Chłopskich w Rzeszowie. – Chcemy w dniu dzisiejszym oddać hołd bohaterom narodowym, ale także przypomnieć o bogatej działalności wynikającej z idei Ruchu Ludowego. Jesteśmy nacechowani wartościami narodowymi, chrześcijańskimi i ludowymi – zaznaczył Stanisław Gmitruk, prezes Częstochowskiego Oddziału Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego.
Podczas konferencji w częstochowskim Ratuszu wystąpili również: Mirosław Kula, Danuta Kożusznik, Marcin Adamczyk oraz prof. Eugeniusz Małolepszy.

Skip to content