Otwarcie nowej siedziby Muzeum Częstochowskiego

Przez wiele lat ukryte były w ziemi. Leżały zapomniane i przez wielu ludzi nieświadomie omijane. Teraz, ich piękno zostanie pokazane na specjalnej wystawie. Już niedługo Muzeum Częstochowskie otworzy nową siedzibę, gdzie historię miasta zobaczymy nie tylko w eksponatach, ale też fragmentach zabytkowego ratusza.

O tym, jakie pamiątki znajdą się na ekspozycji mówi Magdalena Wieczorek-Szmal z Działu Archeologii Muzeum Częstochowskiego:

– Obiekt Muzeum Częstochowskiego na Starym Rynku powstał w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku ratusza starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu”. W części podziemnej obejmuje on rezerwat archeologiczno-architektoniczny, który mieści zachowane relikty najstarszego, wzniesionego w XVI w. częstochowskiego ratusza. Warto wspomnieć, że jest to 2 obiekt naszego muzeum w mieście, który ma formę rezerwatu archeologicznego, prezentującego artefakty w miejscu ich odkrycia. Oprócz reliktów piwnic ratusza, odkrytych w trakcie badań wykopaliskowych, prezentowana będzie ekspozycja muzealna pt. „Historia Częstochowy, miasta nad Wartą”.

Na wystawie zobaczymy więc zabytki archeologiczne, pochodzące z badań, prowadzonych w obrębie starego miasta.

– Zobaczymy przedmioty pozyskane w trakcie wykopalisk na Starym Rynku. Wzbogacone będą o zestaw przedmiotów odkrytych przy parafii św. Zygmunta oraz w trakcie odkrycia fundamentów kościoła św. Barbary przy remoncie ul. Nadrzecznej. Prezentowane zabytki pochodzą ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego oraz Muzeum Archidiecezji Częstochowskiej. Zakres chronologiczny ekspozycji obejmuje czasy funkcjonowania ratusza, czyli okres od XVI do początków XIX w. Przybliża jego historię na tle dziejów miasta.

To wszystko w podziemiach szklanego obiektu. W części nadziemnej chętni skorzystają natomiast z usług nowej kawiarni. Planowy termin oddania inwestycji do użytku publicznego to połowa sierpnia.

Skip to content