konduktorownia

Zadanie organizowania społeczności lokalnych będzie przekazywana społecznościom pozarządowym. Rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadania publicznego na lata 2016-2017. Zadania będą realizowane w sześciu dzielnicach Częstochowy.

Organizacjom pozarządowym będą przekazywane kolejne zadania, które do tej pory były organizowane w strukturach MOPS. – Tym bardzie dotyczy to szerokiej rozumianej społeczności w danych dzielnicach w Częstochowie. Do tej pory działały dwa takie OSL. To było Stare Miasto oraz al. Pokoju, natomiast teraz w sumie będzie sześć takich punktów, w których społeczność będzie się organizowała – mówi dyrektor MOPS, Małgorzata Mruszczyk.

Wśród partnerów, którzy będą realizować zadania publiczne, jest Fundacja Oczami Brata, której prezes zauważa, że działania wśród mieszkańców Zawodzia-Dąbia wymagają zyskania zaufania i czasu. – Pewnie będziemy realizowali różne pikniki, festyny, promocję budżetu obywatelskiego, wspólne sportowe wydarzenia, np. łączące Dąbie z Zawodziem, żeby mieszkańcy mogli się poznać czy zintegrować, ale na to wszystko potrzeba czasu – mówi Paweł Bilski. Organizacje zewnętrzne mają teraz na realizację swoich planów dwa lata.

W innej dzielnicy, na Ostatnim Groszu, działać będzie Związek Harcerstwa Polskiego, organizacja z olbrzymim doświadczeniem w pracy społecznej. – Będziemy robić zajęcia ze specjalistami odnośnie konstruowania CV, prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Takie rzeczy, które mogą przydać się młodym ludziom w zdobywaniu pracy. Dla starszych osób będziemy organizować spotkania, np. wymiana książek czy turnieje szachowe, oprócz tego naszym głównym celem jest doprowadzenie do tego, żeby ludzie z tej dzielnicy po prostu zrozumieli, że są jedną wspólnotą – mówi Skarbnik Hufca ZHP Częstochowa, harcmistrz Krystian Łaszewski.

Pierwszym przedsięwzięciem organizacji, która będą działać w społecznościach lokalnych, są ferie w Konduktorowni, prowadzone wraz z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej TBS. Zajęcia dla dzieci i młodzieży zostały zaplanowane od 22 do 26 lutego.

Działania przez organizacje pozarządowe realizowane będą w dzielnicach: Ostatni Grosz (ZHP ChŚl), Zawodzie-Dąbie (FOB), Stradom (FFORMA i Stow. Pedagogiki Alternatywnej), Raków (SPA), Stare Miasto (FCh Adullam) oraz Trzech Wieszczów (ZM PKPS).

Krzysztof Rygalik

Skip to content