Sąd Okręgowy w Częstochowie umorzył postępowanie karne wobec pracowników i prezesów oczyszczalni “Warta” oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu. Umotywował to brakiem znamion przestępstwa oraz znikomą społecznie szkodliwością czynu. Umorzenie to jednak nie uniewinnienie.

Śledztwo dotyczy realizacji przebudowy drogi krajowej nr 1 w Częstochowie. Zdaniem prokuratury władze dwóch spółek miejskich przekroczyły swoje uprawnienia, powodując szkodę finansową na rzecz miasta. Niedawno Sąd Okręgowy uznał, że choć postępowanie oskarżonych wypełniało znamiona przepisów ustawy karnej, szkodliwość społeczna czynów jest nie wyższa niż znikoma. Jak tłumaczy Dominik Bogacz, rzecznik Sądu Okręgowego, zachowanie to było podstawą do umorzenia sprawy.

– Sąd Okręgowy w Częstochowie uznał, że w części dotyczących przestępstwa z art. 286 par 1 Kodeksu Karnego, w związku z art. 294 par 1 Kodeksu Karnego, zachowanie oskarżonych w ocenie sądu nie wyczerpuje znamion przestępstwa. W zakresie art. 271 par 3 Kodeksu Karnego, w związku z art. 273 Kodeksu Karnego, czyli poświadczenie nieprawdy w fakturze VAT zachowanie to w ocenie sądu należy ocenić jako szkodliwe społecznie w stopniu znikomym. Jest to podstawa do umorzenia postępowania, z uwagi na treść art. 17 par 1 pkt 3 Kodeksu Postępowania Karnego.

Postanowienie sądu nie jest prawomocne. Strony, które się z nim nie zgadzają, mają prawo wniesienia zażalenia do Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

– Rozstrzygnięcie sprawy jest niekorzystne dla prokuratury, dlatego istnieje duże prawdopodobieństwo, że zażalenie wpłynie. Oskarżeni mogą uważać, że są niewinni, dlatego od postanowienia Sądu Okręgowego także mogą się odwołać, chociażby w tej części, w której postępowanie zostało umorzone z powodu znikomej społecznej szkodliwości. Jeżeli zażalenie wpłynie, właściwym do jego rozpoznania jest Sąd Apelacyjny w Katowicach, do którego Sąd Okręgowy prześle akta wraz z zażaleniem. Na posiedzeniu Sąd Apelacyjny będzie sprawę rozpoznawał i rozstrzygnie o jej trafności. Postanowienie może uprawomocnić, zmienić je lub też uchylić i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania. W takim przypadku prawdopodobnie konieczne będzie wyznaczenie terminu rozprawy i przeprowadzenie kolejnego postępowania dowodowego, ponieważ w tej sprawie Sąd Okręgowy go nie prowadził i umorzył postępowanie na posiedzeniu jeszcze przed rozprawą.

Umorzenie sprawy nie świadczy jednak o uniewinnieniu oskarżonych. Przypomnijmy, że przed końcem 2018 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do miejsc zamieszkania ówczesnych dyrektora MZDiT Mariusza S. oraz wicedyrektor MZDiT Emilii T., a także wieloletniego prezesa Oczyszczalni Ścieków „Warta” S.A. Rafała L. W styczniu 2019 roku prokuratura wezwała na przesłuchanie też jednego z wicedyrektorów „Warty” Tadeusza G. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie całej czwórce postawiła zarzuty oszustwa na szkodę miasta. Ponadto Mariusz S. i Emilia T. usłyszeli zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych. Przestępstwo, którego mieli się dopuścić, miało polegać na zawarciu pozornej umowy usługi, którą spółka „Warta” miała wykonać na rzecz MZDiT.

O sprawie informowaliśmy już wcześniej:
http://fiat.fm/info/oszustwo-na-szkode-czestochowy-zarzuty-dla-prezesow-i-dyrektorow-miejskich-spolek/

ABK

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content