W piątek, 21 kwietnia na Placu Biegańskiego odbył się IV Piknik Służb Mundurowych, a przy okazji został zorganizowany konkurs musztry klas mundurowych. Służby były do dyspozycji mieszkańców Częstochowy w godz. 9:30-15:00. Impreza skierowana była w głównej mierze do młodzieży, organizacji proobronnych i paramilitarnych oraz lokalnej społeczności, a jej cel to kształtowanie i wzmocnienie aktywności młodych ludzi w procesie edukacji obronnej i patriotycznej.

O szczegółach wydarzenia mówi mjr dypl. SZ RP Artur Bożek, z Wojskowego Centrum Rekrutacji:

– Wojskowe Centrum Rekrutacji, już po raz czwarty organizuje konkurs musztry dla uczniów klas mundurowych. Konkurs o nazwie „Razem w szyku” to możliwość prezentacji musztry. Najlepsza grupa otrzyma puchar i pamiątki, co motywuje do podobnych działań inne szkoły.

Oprócz pokazu sprzętu wojskowego przedstawiciele poszczególnych służb będą opowiadać o swojej pracy, a także odpowiadać na pytania mieszkańców. Rekruterzy z WCR wraz z przedstawicielami jednostek wojskowych pomogą wyjaśnić zmiany jakie zaszły po wprowadzeniu w życie nowej ustawy w obronie Ojczyzny:

– Weszła nowa ustawa o obronie ojczyzny, która stanowi nowe formy ochotniczych służb wojskowych. Zachęcamy, aby wstępować w szeregi Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych organizacji wojskowych.

Oprócz służb mundurowych i sprzętu wojskowego można było również obejrzeć część kolekcji Polskich Orłów Wojskowych, które zbiera od wielu lat Ireneusz Banaszkiewicz:

– Zgromadziłem liczną kolekcję, posiadam orły m.in. za czasu legionów, Armii Hallera, Korpusów Polskich w Rosji. Odznaczenia były noszone na wysokich czapkach ułańskich. Mam ze sobą krzyże Virtutti Militari, również Krzyże Walecznych. Do najciekawszych egzemplarzy należą m.in. Krzyż z oryginalnym pudełkiem, czy też Krzyż należący do dowództwa Dywizjonu 303.

Szkoły uczestniczące w konkursie musztry klas mundurowych to Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie, Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie, Zespół Szkół nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie, Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku oraz Zespół Szkół im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie.

IV Piknik Służb Mundurowych

Skip to content