Policjanci z częstochowskiej drogówki w ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach miasta i powiatu częstochowskiego przeprowadzili wczoraj (20.09) działania „Prędkość”. Mundurowi w białych czapkach ujawnili łącznie 181 wykroczeń dotyczące przekroczenia dozwolonej prędkości. 6 kierowców z tego powodu straciło swoje prawo jazdy. Apelujemy o rozsądek za kierownicą.

Częstochowska drogówka regularnie prowadzi działania kontrolne i represyjne na drogach, by wyeliminować z ruchu piratów drogowych i poprawić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Wczoraj aż 6 kierujących straciło swoje prawa jazdy za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym, bo pędzili z prędkością powyżej 100 k/h. Policjanci z białych czapkach przeprowadzili działania „Prędkość”, w ramach których zwracali szczególną uwagę na kierowców, którzy nie stosują się do obowiązujących limitów prędkości.
Stróże prawa ujawnili łącznie 181 wykroczeń polegające na przekroczeniu dozwolonej prędkości. Sześciu kierowców straciło na 3 miesiące swoje uprawnienia do kierowania za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 51 km/h w obszarze zabudowanym. Policjanci zatrzymali również 1 kierującego, który wsiadł za kierownice będąc w stanie nietrzeźwości Kierowco!

– Przekraczając dozwoloną prędkość ryzykujesz nie tylko utratą prawa jazdy, ale przede wszystkim życiem!

– Nie wyprzedzaj na przejściu dla pieszych ani bezpośrednio przed nim.

– Nie omijaj pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem, by ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

– Przestrzegaj obowiązujących przepisów.

– Jedź z prędkością umożliwiającą panowanie nad pojazdem.

– Zachowuj bezpieczny odstęp od poprzedzających samochodów.

– Nie korzystaj podczas jazdy z telefonu komórkowego i innych urządzeń, wymagających twojej uwagi.

– Kieruj się wyobraźnią i zasadą ograniczonego zaufania.

Źródło: KMP Częstochowa

Skip to content