Pojawia się zarys nowej estakady

Trwają prace związane z budową fundamentów nowej estakady na Rakowie. Do listopada ubiegłego roku wykonawca zajmował się burzeniem i rozbieraniem starej konstrukcji, której historia sięga lat 70. XX wieku.

Po wykonaniu fundamentów przyjdzie czas na budowę podpór, a następnie – konstrukcji nośnej. Jeszcze do niedawna ekipy rozbiórkowe wywoziły ostatnie elementy starej konstrukcji.

– W miejscu starej estakady po robotach związanych z fundamentami i osadzeniem przyszłej konstrukcji widać zarysy tego, co będzie stanowić nową budowlę. Mamy już pierwsze zbrojenia stanowiące o filarach, które będą elementami nośnymi przyszłego obiektu na Rakowie. Prace postępują zgodnie z harmonogramem, który przedstawiliśmy pod koniec ubiegłego roku – mówił Maciej Hasik, rzecznik Prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.

Zakończenie rozbiórki starej estakady oznacza koniec uciążliwych hałasów oraz drgań, dokuczających szczególnie mieszkańcom okolicznych blokowisk. Przypomnijmy jednak, że budowa nowego wiaduktu na Rakowie to tylko jeden z wielu odcinków prac prowadzonych na częstochowskim fragmencie dawnej trasy A1, wzdłuż al. Wojska Polskiego. To oznacza m.in. ciągłe utrudnienia dla kierowców.

– Odcinek pierwszy to początek robót od strony Warszawy, koniec przed mostem na rzece Warcie. Na tym odcinku w pierwszej kolejności wykonywane są roboty na jezdni w kierunku Katowic. Tymczasowa organizacja ruchu została poprowadzona po drugiej jezdni. Najbardziej zaawansowane prace są tam związane z przebudową sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych oraz przebudową oświetlenia drogowego. Wykonano już rozbiórkę starych barier drogowych, wyeksploatowanej starej nawierzchni jezdni oraz obiektów mostowych nad ul. Wesołą i ul. Papierową. Przystąpiono też do budowy nowych mostów. Przewidywana jest też kontynuacja przebudowy sieci oraz budowa nowych mostów nad wspomnianymi wcześniej ulicami. Odcinek drugi to początek od mostu na rzece Warcie, a koniec przed mostem nad torami kolejowymi. Tu tymczasowy ruch odbywa się środkowymi pasami obu jezdni tak, aby w pierwszej kolejności umożliwić zbudowanie łącznic wjazdowych i zjazdowych przyszłego dwupoziomowego węzła drogowego Drogi Krajowej z ul. Krakowską i ul. Rejtana. Dlatego właśnie wykonano taki zakres rozbiórki istniejącego mostu na rzece Warcie. Ponadto w okolicy skrzyżowania DK1 z ul. Rejtana przebudowano już sieć gazową, a obecnie trwa przebudowa sieci teletechnicznej. Odcinek trzeci – tutaj odwrotnie, niż na odcinku pierwszym: tymczasowy ruch poprowadzono po jezdni w kierunku Katowic, a przebudowywany jest pas ruchu na Warszawę. Obecnie trwają roboty związane z frezowaniem starego asfaltu. W ciągu kilku tygodni powinny rozpocząć się tam roboty przezbrojeniowe i rozbiórka istniejącego mostu nad ul. Bór. Odcinek czwarty to dawna estakada wraz z dojazdem. Tam do chwili wybudowania nowego obiektu ruch pojazdów będzie się odbywał na poziomie skrzyżowania, czyli dołem. Odcinek piąty: tutaj podobnie, jak na odcinku pierwszym, ruch tymczasowy poprowadzono po jezdni w kierunku Warszawy, a przebudowywany jest pas w sąsiedni. Wykonano już roboty związane z frezowaniem nawierzchni i będziemy rozpoczynać roboty związane z przebudową sieci kanalizacyjnych – przybliżył rzecznik MZD w Częstochowie.

Całkowity koszt prowadzonej inwestycji sięgnie 200 mln zł. W jej ramach poza budową nowej estakady powstaną też dwa podobne obiekty na skrzyżowaniach al. Wojska Polskiego z ul. Krakowską oraz ul. Legionów. Planowany termin zakończenia wszystkich prac to druga połowa 2023 roku.

BNO

 

Skip to content