Politechnika Częstochowska walczy z depresją

We wtorek, 26 marca, słoneczna aura towarzyszyła poważnym tematom poruszanym w auli AMF Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. Rozmawiano o „Problemach depresji w młodym wieku”. Był to temat przewodni konferencji zorganizowanej w ramach obchodów Dnia walki z depresją.

O godzinie 11.00 aulę wypełniła młodzież klas maturalnych częstochowskich szkół oraz studenci Politechniki Częstochowskiej. Uczestników oraz gości powitała Prorektor ds. nauczania dr hab. inż. Izabela Major, prof. PCz oraz Grażyna Stramska – Świerczyńska – Naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy. Pracownicy Centrum Zdrowia Psychicznego EgoMedica opowiedzieli o działaniu placówki oraz wsparciu, jakiego udzielają osobom szukającym pomocy. Kierownik Centrum Monika Wiktor, która jest również lekarzem psychiatrą opowiedziała młodzieży o tym jak rozpoznać depresję. Zwróciła uwagę na jej najważniejsze symptomy oraz do czego mogą doprowadzić. Następnie dr Małgorzata-Jezierska (Pełnomocnik Rektora ds. wsparcia psychologicznego) oraz dr hab. inż. Ewa Wiśniowska, prof. PCz (Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania i polityki antymobbingowej PCz) opowiedziały o psychospołecznych czynnikach ryzyka wystąpienia zaburzeń depresyjnych u młodzieży. Zaktywizowały również uczestników w interaktywnej ankiecie, za pomocą której uczniowie mogli wyrazić swoje skojarzenia i odczucia związane ze szkołą, codziennymi obowiązkami, sposobem spędzania wolnego czasu. Odpowiedzi udzielone przez uczestników stały się wstępem do kolejnej części konferencji, czyli panelu dyskusyjnego z udziałem: Pawła Poraja – psychologa i psychoterapeuty (Centrum Zdrowia Psychicznego EgoMedica), Łukasza Sochackiego – asystenta zdrowienia (Centrum Zdrowia Psychicznego EgoMedica), Anity Nowakowskiej – pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami i Weroniki Kowalik – przedstawicielki Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego PCz. Podczas panelu zastosowano możliwość anonimowego zadawania pytań, na które odpowiadali specjaliści. Niektóre pytania wskazały, że depresja jest niestety tematem bliskim młodzieży. To uzasadnia publiczne poruszanie tej tematyki i skłania do zorganizowania kolejnej edycji konferencji.

Źródło: Politechnika Częstochowska

Skip to content