Przebudowa Alei Wojska Polskiego przyczyną sporu na linii MZD – przedsiębiorcy

Na początku lutego wielu spośród najemców z Galerii Jurajskiej w Częstochowie wyraziło swoje niezadowolenie z obecnie trwających prac infrastrukturalnych związanych z przebudową Alei Wojska Polskiego. Wyrazem tego niezadowolenia było wystosowanie specjalnej petycji do Miejskiego Zarządu Dróg oraz Urzędu Miasta. Przedsiębiorcy chcą udrożnienia placu budowy dla ruchu samochodowego.

W związku z przebudową DK 91, dawna gierkówka – najważniejsza droga w ruchu lokalnym – została całkowicie zamknięta. Zdaniem Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie innego rozwiązania nie można było zastosować, bo dotrzymanie terminowej realizacji przebudowy DK 91 nie byłoby możliwe. W efekcie utrudnienia wpisały się już w naszą częstochowską codzienność. Na taki stan rzeczy zgody nie wyraża część najemców Galerii Jurajskiej.

Z petycji podpisanej przez najemców oraz wysłanej do przedstawicieli władz miasta, wynika, że z problemami wynikającymi z zamknięcia drogi na odcinku od al. Jana Pawła II do ulicy Krakowskiej, borykają się zarówno duże, globalne marki, jak i mali, lokalni przedsiębiorcy.

Wywołanym do tablicy rzecznik prasowy MZD, Maciej Hasik, odpowiada na zarzuty najemców: – Z każdą instytucją lub przedsiębiorstwem kontaktowaliśmy się już dawno temu: listownie lub osobiście. Przedstawialiśmy im powodu zamknięcia ruchu oraz rysowaliśmy perspektywy, jakie będą mieli po zakończeniu prac na tym odcinku DK 91. Informowaliśmy także właścicieli Galerii Jurajskiej, którzy mam nadzieję, kontaktowali się ze swoimi najemcami w tej sprawie. Rozumiemy punkt widzenia przedsiębiorców, lecz Galeria Jurajska jest najmniej poszkodowaną instytucją.

Doprecyzujmy – przedsiębiorcy domagają się od MZD przygotowania specjalnej, tymczasowej przeprawy, dzięki której przejazd z Alei WP do Galerii Jurajskiej będzie możliwy. Jak piszą w petycji „zaniechanie realizacji tego obowiązku naraża Miasto Częstochowa na odpowiedzialność odszkodowawczą”. Urzędnicy miejscy z kolei odpowiadają, że wytyczenie przejazdu jest fizycznie niemożliwe: – Najemcy w tej petycji proszą o udrożnienie przejazdu przez DK 91, i jak miałoby to wyglądać? Proszę państwa, tam trwają wykopy, trwa budowa obiektu i nikt przy zdrowych zmysłach nie zgodzi się na to, żeby przeprowadzać ruch samochodowy przez czynny plac budowy.

Jak na tę sprawę reaguje dyrekcja Galerii Jurajskiej? W trakcie rozmowy z pracownikami sekretariatu usłyszeliśmy jasną odpowiedź – żadnego komentarza, tak długo, jak sprawa się toczy. Wygląda więc na to, że konfliktowi na linii najemcy – MZD przyjdzie nam się jeszcze przyjrzeć.

Skip to content