Uchodźcy z Ukrainy, którzy przebywają na terenie Polski, mogą znaleźć schronienie także w Częstochowie. Potrzebujący wsparcia otrzymają pomoc w kilku punktach. Pierwszy z nich znajduje się w miejskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Śląskiej 3/5.

Pracownicy punktu informacyjno-pomocowego, z którymi skontaktować się można pod numerem 780-031-217 świadczą pomoc od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Każdy, kto przyjedzie do Częstochowy w innej porze, nie zostanie jednak pozbawiony wsparcia. O szczegółach mówi rzecznik urzędu miasta Włodzimierz Tutaj:

– W godzinach wieczornych i nocnych można posiłkować się telefonem do Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, który czynny jest przez całą dobę. Można też dzwonić do częstochowskiej Straży Miejskiej. Jeśli jest taka potrzeba, straż może dowieźć uchodźców do centrum interwencji kryzysowej, gdzie mogą skorzystać z noclegu. Następnie uchodźcy kierowani są do miejsca tymczasowego zakwaterowania.

Od poniedziałku do soboty, w godz. 9.00-17.00, pomoc dla uchodźców świadczona jest również w Centrum Kryzysowym przy ul. Ogrodowej, za którego organizację odpowiada częstochowska Caritas we współpracy z miastem. Na miejscu rozdawane są paczki z żywnością i produktami higienicznymi oraz talony na obiady. Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30 interesantów przyjmuje też urzędnik. Jak mówi koordynatorka punktu Sofia Miezientseva – chociaż miejsc noclegowych w Centrum brak, każdy potrzebujący nie zostanie bez pomocy. Każdego dnia o wsparcie proszą kolejne grupy osób:

– Weekend minął spokojnie natomiast dziś (21 marca) od rana mamy sporo pracy. Przyjechała do nas duża rodzina z Ukrainy. Trzeba było im pomóc w kilku kwestiach m.in. w tłumaczeniu z języka ukraińskiego na polski.

Tymczasowe miejsca noclegowe oferuje również Katolicki Ruch Dobroczynny BETEL, którego misją jest towarzyszenie przede wszystkim osobom niepełnosprawnym oraz chorym. W razie potrzeby miejsca w placówkach udostępnione zostaną także dla uchodźców cieszących się pełnym zdrowiem. Każdy, kto chciałby skorzystać z pomocy może skontaktować się z Ewą Lenart, dzwoniąc na numer 502-298-101.

Wsparcie dla Ukraińców cały czas świadczy również Jasna Góra, która przyjmuje uchodźców w Domu Pielgrzyma oraz w Halach. Jednocześnie przypominamy, że w każdą niedzielę sprawowana jest na Jasnej Górze Msza św. w języku ukraińskim.

ABK

Skip to content