Mogiły żołnierzy 7 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego na cmentarzu Kule zostaną odnowione. Według zapowiedzi Urzędu Miasta, trzeci etap prac rewitalizacyjnych ma się rozpocząć się we wrześniu bieżącego roku. Inwestycja wyniesie prawie 135 tys. zł.

Projekt kompleksowej rewitalizacji całej kwatery wojennej powstał w 2018 roku. Obejmuje m.in. budowę wyeksponowanej strefy wejściowej z nową tablicą główną, wykonanie granitowego obramowania kwatery, wymianę zniszczonych betonowych krzyży i 3 tablic zbiorowych z nazwiskami poległych na elementy granitowe, a także na przebudowie alejek oraz założeniu zieleni. Do wykonania pierwszych prac rewitalizacyjnych przystąpiono dwa lata temu – mówi Sylwia Bielecka z biura prasowego Urzędu Miasta:

– Remont rozpoczęto w 2019 r. od wykonania strefy wejściowej, która ma za zadanie zwrócić uwagę na mało dotąd widoczną, zwróconą tyłem i bokiem do głównych alejek, kwaterę grobów żołnierzy 7 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego poległych na początku II wojny światowej. Na wybrukowanym kostką granitową placyku usytuowana została granitowa tablica z ażurowym krzyżem i napisem „GROBY WOJENNE ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO POLEGŁYCH WE WRZEŚNIU 1939 R”. Od 2020 roku trwają prace związane z wymianą ram mogił zbiorowych, tablic z nazwiskami poległych żołnierzy oraz krzyży. Remont kwatery realizowany jest głównie z dotacji Wojewody Śląskiego. Jego koszt oszacowano na 407 tys. 615 zł. Dotychczas wydatkowano już 178.639,38 zł złotych (2018-2020).

Trzeci etap remontu o wartości 134,5 tys. zł. także realizowany będzie przy udziale środków od Wojewody Śląskiego. Na remont grobów wojennych przeznaczona zostanie kwota 61,5 tys. zł. Szczegóły przybliża Joanna Janecka z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach:

– Te środki zostały przekazane na podstawie zawartego pomiędzy miastem Częstochowa, a Wojewodą Śląskim porozumieniem dotyczącym opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie miasta Częstochowa. Co roku przyznawane są środki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, ich remonty na terenie miasta Częstochowy, jak również urządzanie grobów w przypadku ekshumacji czy odnalezienia pochówków wojennych. Na terenie Częstochowy znajduje się ponad 40 obiektów grobownictwa wojennego. Sprawy opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi reguluje Ustawa o Grobach i Cmentarzach Wojennych. Na podstawie zapisów tej ustawy zatwierdzanie planów cmentarzy wojennych, sprawy dotyczące ogólnego ich zarządu, czy związane z ewidencją, remontem, ich utrzymaniem, a także sprawami związanymi z uregulowaniem własności gruntów zajętych pod cmentarze wojenne należą do zakresu działania wojewody.

Środki w wysokości 73 tys. zł. na przeprowadzenie trzeciego etapu rewitalizacji grobów miasto otrzymało też z dotacji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Mogiły wojenne remontowane są etapami i choć niektóre z nich zostały już odnowione, spora część nagrobków nadal wymaga rewitalizacji. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Marcina Barczyńskiego, sekretarza kancelarii cmentarza Kule:

– Kancelaria widzi, że od 2-3 lat miasto wykonuje różne prace. Faktycznie odnowiono takie miejsce, które upamiętnia wszystkie osoby pochowanie w kwaterze nr 50. Remonty prowadzone są partiami. W zeszłym roku część grobów została wyremontowana. O rozpoczęciu kolejnego etapu prac dowiedzieliśmy się z mediów społecznościowych. Na pewno jest to bardzo potrzebny remont. Od swojej pierwotnej postaci groby są tym samym stanie i wymagają remontu. Mówimy tutaj jednak o małej części grobów wojennych – żołnierzy 7 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego. Zaniedbanych jest także wiele innych grobów wojennych. Wszystko wymaga tutaj porządku.

Warto przypomnieć, że według informacji przekazanych przez rzecznika Urzędu Miasta Włodzimierza Tutaja 9 lipca, uzyskiwana przez miasto dotacja w celu opieki nad grobami wojennymi wykorzystywana jest na przeprowadzenie remontów najpilniejszych. Z uwagi na szczupłość tych środków, bieżące utrzymanie grobów (w tym porządku i czystości) realizowane jest ze środków własnych miasta.

Zgodnie z planem, podczas trzeciego etapu prac remontowych na cmentarzu Kule odnowione zostaną cztery mogiły zbiorowe i jedna indywidualna.

ABK

Skip to content