Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie prowadzi program, polegający na udzieleniu środków finansowych dla osób bezrobotnych.

Mowa o pieniądzach na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób zainteresowanych założeniem firmy, a także na inne formy wsparcia związane z podjęciem pracy.

– Dzięki realizowanym przez nas projektom, mamy środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych i to zarówno dla tych do 30. roku życia, jak i po nim – mówi Andrzej Zaguła, rzecznik Powiatowego Urzędu Pracy. – Pierwszy projekt, z programu operacyjnego dla województwa śląskiego “RPO”, jest dla drugiej grupy, natomiast drugi, z programu “Power”, jest dla grupy pierwszej. Mówię o tych dwóch grupach jednocześnie z tego względu, że w obu przypadkach kwota dofinansowania wynosi 16 000 zł.

Zaguła wymienia także grupy, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.

– Jeśli chodzi o kategorię wiekową powyżej 30. roku życia, to dzieli się ona na kilka innych grup. Mamy kategorie osób powyżej 50. roku życia, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach. Środki są zatem dostępne dla wszystkich osób, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Nabór wniosków rozpoczął się 3 lutego. Więcej informacji o programach aktywizujących osoby bezrobotne znajduje się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

MSI

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content