Sejm uchwalił ustawę antyprzemocową przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości

źródło fot. Ministerstwo Sprawiedliwości

Sejm prawie jednogłośnie uchwalił ustawę antyprzemocową przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ofiary przemocy domowej będą mogły liczyć na szybką i skuteczną pomoc. Dla policji to nowe narzędzie: natychmiastowy nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę. Efektem uchwalenia ustawy jest przerwanie spirali strachu i niepewności oraz zapewnienie bezpieczeństwa ofiarom – komentuje wiceminister resortu sprawiedliwości Marcin Romanowski – To realna walka z przemocą, a nie jej ideologizowanie jak w przypadku konwencji stambulskiej.

Rozwiązania zawarte w nowelizacji mają doprowadzić do natychmiastowej izolacji sprawców od osób dotkniętych przemocą. Obecnie w sprawach cywilnych jest to możliwe jedynie na drodze sądowej, co trwa wiele tygodni, a nawet miesięcy. W tym czasie ofiary przemocy są zmuszone do życia pod jednym dachem z prześladowcą lub muszą szukać sobie schronienia poza własnym domem. Dzięki nowym przepisom policja otrzyma realne narzędzia, aby skutecznie przeciwdziałać przemocy domowej.

Statystki policyjne pokazują ogrom problemu w tym 250 tyś. przypadków bardzo poważnych zdarzeń związanych z agresją przemocą, najczęściej ofiarami tejże padają osoby najsłabsze, dzieci, kobiety. I oto rządy liberalne rządy lewicowe przez wiele lat miały okazję zrobić w tej sprawie wiele by dowieść, że za słowami idą czyny i nie zrobiły tego – uzasadniał z mównicy konieczność wprowadzenia nowelizacji szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

[audio:https://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2020/04/Zbigniew_Ziobro_ustawa-antyprzemocowa.mp3]

Od teraz sprawca przemocy będzie musiał szukać schronienia na 14 dni, a nie jego ofiara, nawet jeśli jest on wyłącznym właścicielem nieruchomości. Kwestia częściowego i okresowego ograniczenia uprawnień właścicielskich sprawcy przemocy, nie może bowiem być stawiana wyżej, niż również chronione konstytucyjnie prawa przysługujące jego ofierze, takie jak chociażby prawo do ochrony życia, zakaz poniżającego traktowania, czy gwarancja nietykalności i wolności osobistej. Policja będzie miała jedynie obowiązek przekazania aktualnej listy placówek, w których taka osoba może znaleźć schronienie, bądź uzyskać pomoc psychologiczną czy wsparcie i leczenie w zakresie uzależnień, które są główną przyczyną przemocy domowej.

Co ważne, gdyby sprawca przemocy po powrocie do domu w dalszym ciągu zachowywał się agresywnie, nakaz lub zakaz mogą zostać wydane ponownie. W celu zapewnienia respektowania orzeczenia sądu i decyzji Policji, poddano penalizacji zachowania polegające na niezastosowaniu się do orzeczenia sądu lub nałożonego nakazu lub zakazu, mającego stanowić wykroczenie, a postępowanie w tym zakresie objęto trybem przyspieszonym.

Mam nadzieję, że wreszcie odrzucimy tą sferę która często towarzyszy debacie nad walką z przestępczością, związaną z przemocą, że ograniczymy tę sferę ideologii, która jest często przemycana przy okazji np. debaty o Konwencji Stambulskiej, że tutaj nie chodzi o ideologię, tutaj nie chodzi o zmiany w sferze wartości, tylko tu chodzi o realne działania, które powinniśmy podejmować wolne od ideologii, a pełne empatii i przejęcia wobec cierpienia ofiar, cierpienia kobiet, cierpienia dzieci, cierpienia tych którzy są poddawani przemocy. – komentuje dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.

Nowe przepisy, które proponuje polskie Ministerstwo Sprawiedliwości, wzorowane są na rozwiązaniach stosowanych z powodzeniem w innych krajach. W Austrii policyjny nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy fizycznej obowiązuje już ponad 20 lat i wydawany jest na 14 dni. Podobne rozwiązanie wprowadzono w Czechach Dzięki nowym przepisom policja otrzyma realne narzędzia, aby skutecznie przeciwdziałać przemocy domowej (nie: w rodzinie!) bądź uzyskać pomoc psychologiczną.

 

źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości