Problemy z łączem, próba odwołania wiceprzewodniczącej, zagospodarowanie odpadów komunalnych, zmiany w budżecie oraz inne ustalenia – tak wyglądała ostatnia Sesja Rady Miasta. Spotkanie on-line odbyło się 30 września.

Dyskusja miała się rozpocząć o godz. 12.00. Niestety z powodu utrudnień technicznych, znacząco się opóźniła. W programie Sesji znalazły się 33 punkty, z czego 11 dotyczyło podjęcia konkretnych uchwał. Jak mówi jeden z radnych Paweł Ruksza – choć spotkanie nie zapowiadało się emocjonalnie, stało się inaczej:

– Jeżeli władze miasta uczestniczą w różnych wydarzeniach kulturalnych to dlaczego sesja nadal jest w formie zdalnej? Chcemy przywrócenia jej w formie stacjonarnej. Zaraz na początku ostatniej sesji, w punkcie „Zmiany do porządku obrad”, zaproponowałem wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad. Chodziło o odwołanie Pani Jolanty Urbańskiej z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Miasta. Wnioskowała o to jedna z mieszkanek Częstochowy.

Wniosek nie został jednak przegłosowany. Przewodniczący Rady Miasta uznał, że dokument powinien być złożony w trybie normalnym, a nie nagłym. Podczas sesji uwagę Pawła Rukszy zwróciła również sprzedaż destruktów asfaltowych:

– Zamiast wykorzystać ten materiał na drugi częstochowskie, zostaje on sprzedany. Prezydent stwierdził, że w Częstochowie wszystkie drogi są bardzo dobrze zabezpieczane. Nie jest to jednak zgodne z prawdą, ponieważ na zły stan dróg mieszkańcy skarżą się bardzo często.

Jak zaznacza Paweł Ruksza dobrą informacją jest fakt, że do budżetu miasta wpłynęły dodatkowe środki przekazane przez państwo z podatków od osób prawnych.

W trakcie Sesji radni podjęli też uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych technologicznie związanych z odprowadzaniem ścieków na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji.

– To akurat jest uchwała standardowa, więc nie było co do niej żadnych wątpliwości. Ciekawa była natomiast druga uchwała – w sprawie wyrażenia woli stworzenia wspólnego z gminami subregionu północnego województwa śląskiego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych. Wiemy, że w Częstochowie śmieci są najdroższe – w gminach nieco tańsze. Na nasze pytania, jak będą wyglądać teraz ceny za wywóz nieczystości w mieście oraz gminach, nie otrzymaliśmy jednak konkretnej odpowiedzi. Nie wiemy więc ile gmin w to wejdzie. Nie wiemy, jaka będzie współpraca z gminami. Nie wiemy, jaka będzie teraz cena za wywozy nieczystości.

Radni dyskutowali również o zgodzie na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Królewskiej w Częstochowie i nabycie udziału w nieruchomości położonej przy ul. Karola Szymanowskiego 15.

ABK

Skip to content