Soward Mental Power – czyli jak walczyć z depresją wśród dzieci

W piątek 29 września w hotelu Scout, została zorganizowana specjalna konferencja, połączona z warsztatami, której celem było przygotowanie psychologów oraz trenerów personalnych do zmierzenia się z psychologicznymi problemami dzieci, wśród których dominującą rolę odgrywa depresja – choroba cywilizacyjna XXI wieku.

O celach zorganizowanej konferencji mówi dr Cezary Wosiński, prezes zarządu Grupy Edukacyjnej Soward: – Dzisiejsze spotkanie to inauguracja projektu Sovard Mental Power by Marek Kamiński, czyli formalna inauguracja naszej współpracy z Fundacją Marka Kamińskiego i promocja kursu odporności psychicznej dla młodzieży, tak ważnego w dzisiejszych czasach, w dobie kiedy pomoc psychiczna dla młodzieży kuleje. My mamy na to rozwiązanie i przyjeżdża do nas dzisiaj 35 partnerów z całej Polski, którzy będą ten program również promować i to jest początek tej wielkiej akcji.

Organizatorzy spotkania zapewniają, że piątkowe szkolenie, jakie zostało przeprowadzone dla psychologów i trenerów personalnych, to jedynie preludium do większej akcji: – Przed nami budowa sieci ekosystemu, jak my go nazywamy, franczyzobiorców w całej Polsce, czyli właścicieli centrów edukacyjnych, którzy we współpracy z nami pod kierunkiem Grupy Edukacyjnej Soward i Fundacji Marka Kamińskiego będą otwierać centra i promować program pod nazwą Soward Mental Power, wzmocnienie odporności psychicznej dla młodzieży.

Program szkoleń, wspiera swoim doświadczeniem znany podróżnik, filozof oraz biznesman Marek Kamiński. Więcej na ten temat mówi Tomasz Chudziński, współtwórca programu Mental Power: – Przygotowaliśmy 60-godzinny program, który buduje odporność u młodych ludzi. Dzisiaj pierwsze takie spotkanie dedykowane jest do pedagogów, trenerów personalnych, psychologów. Tym programem rozpoczynamy cały cykl szkoleń trenerów, którzy będą pracować tym programem w całej szkole, wspierając dzieci w trudnych sytuacjach psychicznych, ale jednocześnie motywując ich do budowania własnych marzeń, do wyznaczania drogi do tych marzeń, do osiągania własnych celów.

Zdaniem Marka Kamińskiego prowadzenie tego typu inicjatyw jest szalenie istotne, dla zdrowia psychicznego młodych Polaków: – Ja jestem twórcą tego programu. Powstał na podstawie wyprawy z Jaśkiem Melą, na podstawie doświadczeń z mojego całego życia ze zdobywania biegunów. Uczyło mnie tego, jak dawać sobie rady w trudnych warunkach, jak budować sprawczość, jak budować sposób, jak mieć tylko osiągania celów. Teraz to właśnie jest potrzebne bardzo młodym ludziom i tego uczymy już nie na biegunach, nie tak jak w wyprawie z Jaśkiem, ale w formie warsztatów, w formie zajęć, które mogą być w każdej szkole. W tajemniczej placówce zajęć pozaszkolnych chcemy dostarczać w Polsce, na świecie. Używaliśmy też aplikację Life Plan App. Serdecznie zapraszamy do sięgnięcia tej aplikacji, ona jest bezpłatna. Ona uczy tego, jak przetrwać w czasach, w których żyjemy.

Szczególny nacisk podczas warsztatów, będzie kładziony na problem depresji, z którym według niektórych danych statystycznych, może borykać się nawet co trzeci nastolatek. Dla Tomasza Chudzińskiego jest to ostatni dzwonek, by podjąć realne działania, mające na celu pomoc osobom zmagającym się z depresją: – W dzisiejszych czasach, gdzie depresję diagnozuje się co drugiej, a co trzeciej na pewno osobie. Dzisiaj przetrwanie w dobie wojny za granicą, w dobie pandemii, która spowodowała, że wiele dzieci zostało samotnych w swoim rozwoju. Dzisiaj takie ruchy, czyli działanie na rzecz dzieci, które wspiera ich walkę z depresją, która wspiera ich odporność od ludzi, którzy będą z tymi dziećmi pracować, od trenerów, od psychologów, od nauczycieli. Jednocześnie Marek sam, budując tą metodę, doświadczył na własnej skórze sytuacji wychodzenia naprzeciw trudnościom życiowym. Dzisiaj bardzo mocno żyjąc w tym świecie internetu, wirtualnej rzeczywistości, dzieci są trochę ograbione z tych doświadczeń, dlatego też dzielimy się z nimi, tak jak możemy.

Rodzice zdaniem organizatorów mają mieć tendencję do ignorowania problemów psychicznych swoich dzieci. Marek Kamiński zachęca, by każdy opiekujący się dziećmi rozwijał swoje kompetencje, m.in. za pośrednictwem odpowiednich szkoleń, podobnie jak ma to miejsce w przypadku pracy zawodowej: – Zapytałbym rodziców, którzy uczęszczają na wiele kursów dokształcających, by podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, czy chodzili na podobne zajęcia z rodzicielstwa? Jeżeli nie, to bardzo się zachęcam do tego, bo jest to jedna z najtrudniejszych kompetencji w życiu i ciężko jakby zdobyć ją przy pomocy intuicji i zdrowego rozumu.

Depresja stanowi coraz większy problem zdrowotny i społeczny. Szacuje się, że w Polsce choruje na nią ok. 1,2 mln osób. Nie jest to jednak jedyne zagrożenie, jakie czyha na nasze dzieci. Najlepszą profilaktyką ma być zwyczajna rozmowa oraz niebagatelizowanie problemów, z jakimi przychodzi do nas dziecko.

Mental Power, 29.09.2023

Skip to content