Strategia rozwoju miasta

sesja50_2a

Na wczorajszej (24.09) XV zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy zajęto się sprawą przystąpienia do tworzenia Strategii Rozwoju Miasta Częstochowy w perspektywie roku 2030. Jak zauważa pomysłodawca, wiceprzewodniczący Rady Artur Gawroński, projekt powstał dlatego, że Częstochowa powinna dążyć w kierunku rozwoju gospodarczego. – Oczekujemy, aby pan prezydent przedstawił, w założeniach i w działaniach, co należy zrobić, żeby Częstochowa była silnym ośrodkiem gospodarczym i żeby tutaj, do Częstochowy, raczej mieszkańcy przyjeżdżali, a nie wyjeżdżali – mówi wiceprzewodniczący, który jednocześnie przedstawia pomysły, które mogłyby być realizowane kosztem wspierania np. dużych usługodawców. – Wolelibyśmy w tym momencie, żeby nakierować się zarówno na te rodzime częstochowskie firmy, które funkcjonowały od lat, jak i ewentualnie formy takiego przemysłu, który jest realizowany w okolicach Częstochowy. Mówimy np. o firmach, które znajdują się w Radomsku. Czemu one nie miałyby być w Częstochowie? – pyta retorycznie Artur Gawroński.

W czasie ustalania porządku obrad radni głosowali za zmianą z porządku wczorajszej Sesji, czyli wycofania projektu tej uchwały. Zmiana nie została jednak zatwierdzona. W trakcie samego głosowania nie wszyscy radni wzięli w nim udział.

Radni, którzy nie głosowali, powoływali się na zeszłoroczną uchwałę o podobnej treści. Głosujący wysuwali argument, że wbrew założeniom nie został powołany zespół do spraw opracowania strategii rozwoju miasta Częstochowy, a więc długoterminowa strategia nie jest opracowywana.

Rzeczywiście, uchwała nr 924/LII/2014 z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie podjęcia prac nad strategią rozwoju miasta mówi, że „Przystępuje się do prac nad Strategią Rozwoju Miasta Częstochowy”. Jednocześnie: „Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Częstochowy do przedstawienia do dnia 31 lipca 2014 r. harmonogramu prac nad Strategią i powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Częstochowy”. Wykonawcą uchwały jest Prezydent Miasta Częstochowy.

Za podjęciem wczorajszej uchwały w sprawie przystąpienia do tworzenia Strategii Rozwoju Miasta Częstochowy w perspektywie roku 2030 opowiedziało się 14 spośród 14 głosujących w obecności 28 radnych. Z głosowania wycofały się kluby SLD i PO.

Krzysztof Rygalik

Skip to content