Straż Miejska poszukuje osób chętnych do pracy

Częstochowska Straż Miejska opublikowała na swojej stronie internetowej ogłoszenie, w którym zachęca do wstąpienia w swoje szeregi. Aplikacje można składać do 22 lipca.

Aby zostać strażnikiem miejskim trzeba spełnić niezbędne wymagania określone w ustawie o strażach miejskich i gminnych. Kandydat musi: mieć obywatelstwo polskie, skończone 21 lat, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej wykształcenie średnie, mieć nienaganną opinię, wykazać sprawność pod względem fizycznym i psychicznym, nie może być karany przez sąd, musi mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej. – Podczas naboru kandydaci zdają m.in. test sprawnościowy, który składa się z biegu na 60 metrów, pchnięcia kulą 4 kilogramową oraz biegiem na 400 metrów. Oprócz tego przeprowadzone zostaną testy humanistyczne i psychologiczne – wyjaśnił Artur Kucharski.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Częstochowie na stronie www.strazmiejska.bip.czestochowa.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Częstochowie.

Skip to content