Gaszenie pożarów, interwencje podczas miejscowych zagrożeń oraz pomoc przy wypadkach to niektóre z wielu działań podjętych przez częstochowskich strażaków w 2021 roku. Najwięcej wyjazdów odnotowano w lipcu.

W ubiegłym roku jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu Częstochowy i powiatu podejmowały działania ratownicze średnio co godzinę i 14 min. – Strażacy wyjechali łącznie do 7 tys. 53 zdarzeń – mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie mł. bryg. Kamil Dzwonnik:

– Największa część strażackich działań to tzw. miejscowe zagrożenia i stanowiły one blisko 80% wszystkich zdarzeń. W tej grupie interwencji odnotowujemy wszystko, co nie jest pożarem, a stanowi zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Najczęstsze przyczyny powstawania miejscowych zagrożeń to nietypowe zachowanie się zwierząt, owadów stwarzających zagrożenie – 1621 zdarzeń, huragany, silne wiatry, tornada – 790 wyjazdów, niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu środków transportu – 662 zdarzenia.

W stosunku do ogólnej liczby interwencji pożary stanowiły 14,6%, natomiast alarmy fałszywe 5,6% wszystkich zdarzeń:

– W porównaniu do 2020 roku nastąpił niewielki 4% spadek ogólnej liczby zdarzeń. Pożarów było 516 mniej niż rok wcześniej, spadła także liczba alarmów fałszywych, natomiast nastąpił wzrost liczby miejscowych zagrożeń o 252 zdarzenia.

W całym województwie śląskim jednostki ochrony przeciwpożarowej brały udział w prawie 72 tys. interwencji, co oznacza prawie o 440 mniej zarejestrowanych zdarzeń niż w roku poprzednim. Choć strażacy ugasili o ponad 2 tys. mniej pożarów, liczba wyjazdów do miejscowych zagrożeń zwiększyła się o prawie 1,5 tys. Odnotowano także nieco ponad 6 tys. alarmy fałszywe.

ABK

Skip to content