Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie otworzył nowy kierunek studiów. „Produkcja i marketing żywności” to możliwość uzyskania kwalifikacji rolniczych przez praktyczne przygotowanie z zakresu technologii żywności, połączonej z marketingiem. Rekrutacja trwa do 13 września.

Nowa propozycja częstochowskiej Uczelni to jedyny taki kierunek w regionie. Program kształcenia obejmuje umiejętności praktyczne, które przygotowują do pracy w różnych sektorach gospodarki oraz instytucjach związanych z produkcją i zbytem żywności. Więcej na ten temat mówi rektor UJD, prof. Anna Wypych-Gawrońska:

– Nasz Uniwersytet kształci we wszystkich dziedzinach nauki. Już kilka lat temu mogliśmy wskazać kierunki przyporządkowane do dyscyplin nauk rolniczych. Takimi kierunkami są dietetyka oraz żywienie człowieka i dietetyka. Teraz chcemy zaproponować studentom kierunek rolniczy. To są studia, które proponujemy od tego roku.

W roku akademickim 2020/2021, oprócz produkcji i marketingu żywności, Uczelnia uruchomiła także inne atrakcyjne kierunki studiów.

– Uzyskaliśmy zgodę na prowadzenie studiów II stopnia pielęgniarstwa oraz informatyki. Pozwala to naszym studentom związać się z Uczelnią na dłuższy czas, a przede wszystkim uzyskać tytuł magistra. Kolejnym sukcesem jest uzyskanie uprawnień do prowadzenia kierunku „psychologia” – studia magisterskie, pięcioletnie o profilu praktycznym. Oczywiście kolejnym wytyczonym przez nas kierunkiem są nauki rolnicze – tak jak wcześniej nauki o zdrowiu i nauki medyczne.

Rekrutacja na wszystkie kierunki trwa do 13 września. Chęć studiowania kandydaci mogą zgłaszać przez stronę www.rekrutacja.ujd.edu.pl 

ABK

Skip to content