Kuratela sądowa w okręgu częstochowskim obchodziła dzisiaj 100-lecie działalności.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10:00 i odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy. Jubileusz, połączony z krótką konferencją, miał na celu upamiętnienie setnej rocznicy powstania oraz funkcjonowania kurateli sądowej na terenie Częstochowy i okolic.

– Dzisiaj świętujemy rocznicę powołania sądów rodzinnych z lutego 1919 roku, których elementem byli opiekunowie społeczni, mianowani dekretem naczelnika Piłsudskiego – mówi Jakub Jarosz, Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Częstochowie. – Powoływani byli w bardzo burzliwym okresie II Rzeczpospolitej i w pewnym sensie stanowili podstawę instytucjonalną państwa polskiego. Dzisiejsza konferencja ma zatem upamiętnić naszą stuletnią historię oraz nasze osiągnięcia w zakresie tworzenia podstaw i funkcjonowania państwa, a także dbania o dobrostan obywateli. Chcemy się również pochwalić tym, co przez te 100 lat udało nam się osiągnąć i zastanowić się nad tym, co będzie w przyszłości kształtowało naszą kuratorską tożsamość – stwierdza Jarosz.

Na spotkaniu przedstawiciele Sądu Okręgowego w Częstochowie niejednokrotnie odnosili się do historii kurateli sądowej w Polsce. Genezę jej powstania przypomina Grzegorz Kozera, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie.

– Kiedy 7 lutego 1919 roku marszałek Józef Piłsudski powołał dekretem sądy dla nieletnich w Warszawie, Łodzi i Lublinie, utworzył przy nich urząd stałych opiekunów sądowych, którzy są protoplastami dzisiejszych kuratorów sądowych – mówi Kozera. – Do ich obowiązków należała pomoc nieletnim, którzy weszli w konflikt z prawem, kontrolowanie ich i przekazywanie informacji dla potrzeb sądu o tym, jak oni sobie radzą. Należy pamiętać, że był to czas szczególny – byliśmy tuż po uzyskaniu państwowości, jeszcze nie przebrzmiały echa wojny, a demoralizacja młodzieży była ogromna, ponieważ okrucieństwo I wojny światowej sprawiło, że duża część tych osób weszła w konflikt z prawem i w sposób niezgodny z obowiązującymi normami prawnymi starała się zapewnić sobie byt. Z tego powodu powołanie takiej instytucji była ważnym, a jednocześnie przełomowym momentem, bo trzeba pamiętać, że już w okresie międzywojennym założono, że kuratorami będą zarówno kobiety, jak i mężczyźni, co świadczy o proeuropejskim i proświatowym nastawieniu do probacji, problemu resocjalizacji i tego, jak należy kształtować młodego człowieka – nie tylko karać, ale przede wszystkim wychowywać – podsumowuje Kurator.

Spotkanie, oprócz podsumowania dotychczasowych działań kurateli sądowej w Częstochowie, miało także stworzyć pole do dyskusji na temat roli kuratora we współczesnym społeczeństwie.

MSI

Skip to content