Stypendia artystyczne rozdane

nagrody_03_2 (1)

Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy rozdane. Przyznano je 29 młodym częstochowianom, a wręczone zostały dziś (23 czerwca) podczas uroczystości w Ośrodku Promocji Kultury.
Wniosków o przyznanie stypendiów artystycznych złożono w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta 66 – najwięcej w dziedzinach muzyki – 30 i sztuk plastycznych – 20. Wśród przyznanych stypendiów są jednorazowe – 21 stypendiów w kwotach 3300 zł bądź 3500 zł oraz 8 cyklicznych – uczniowskie: 250 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy w roku szkolnym 2015/2016 oraz studenckie: 350 zł miesięcznie wypłacane przez 9 miesięcy w roku akademickim 2015/2016.
Środki finansowe na stypendia przeznaczone są dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, które w roku przyznawania stypendium ukończyły nie więcej niż 30 lat i są związane z Częstochową (mieszkają tu stałe lub czasowo; uczęszczają do częstochowskich szkół wszystkich szczebli).
Stypendia mają charakter indywidualny i są przyznawane osobom fizycznym w celu stworzenia warunków nauki i pracy, doskonalenia się twórców i artystów oraz inspirowania do podejmowania ważnych społecznie zadań twórczych i artystycznych.

źródło: foto:  czestochowa.pl

Skip to content