Szkoła Doktorska UJD zakończyła swoją pierwszą edycję

Pierwsi absolwenci Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie zakończyli z końcem września br. czteroletni cykl kształcenia. Ukończyło go 17 Doktorantek i Doktorantów, w tym 13 osób, które realizowały program STER w dwóch dyscyplinach naukowych: literaturoznawstwo i językoznawstwo.

Szkoły Doktorskie to nowa forma kształcenia doktorantów, zastępująca dotychczasowe studia doktoranckie. – Głównym zadaniem naszej Szkoły jest umożliwienie doktorantowi prowadzenia badań i osiągnięcie samodzielności naukowej – mówi dr hab. Alina Gil, dyrektor Szkoły Doktorskiej UJD:
– Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 roku wprowadziła taką znaczącą zmianę w kształceniu doktorantów i wcześniejsze studia doktoranckie zostały zastąpione właśnie przez szkoły doktorskie. Szkoły doktorskie zaczęły funkcjonować w 2019 roku i można powiedzieć, że były tak tworzone od podstaw, dlatego że ustawa zostawiła dużą swobodę uczelniom w kształtowaniu tego kształcenia doktorantów. Właśnie nasza Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Jana Długosza rozpoczęła swoją działalność w 2019 roku. Na początku tworzyła ją pani profesor Anna Majkiewicz, ja od dwóch lat prowadzę szkołę doktorską.

Dyrektor Alina Gil jest bardzo zadowolona z przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej. Biorąc pod uwagę, że była to pierwsza edycja takiej formy kształcenia przyszłych naukowców, wszystko przebiegło sprawnie i bez problemów:
– Rozpoczynało 19 doktorantów, zakończyło kształcenie 17, jedna osoba złożyła wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy, także można powiedzieć, że jest to duży sukces. Oczywiście muszę jeszcze dodać, że ten pierwszy cykl był dość wyjątkowym też cyklem, dlatego że otrzymaliśmy dwa projekty STER z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, stypendia dla doktorantów cudzoziemców. Mieliśmy właśnie 14 doktorantów cudzoziemców podczas tego cyklu kształcenia, to było w dyscyplinie literaturoznawstwo i językoznawstwo. Rozpoczynaliśmy kształcenie w szkole doktorskiej od 6 dyscyplin, w tej chwili mamy 13. Także rozwijamy się intensywnie.

Jedną z absolwentek Szkoły Doktorskiej jest Karolina Siwek, która opracowywała rozprawę doktorską w dyscyplinie literaturoznawstwo. Podzieliła się z nami swoimi wrażeniami z ukończonego etapu kształcenia, wyjaśniając również co ją skłoniło do podjęcia studiów doktoranckich:
– Co mnie skłoniło? Po części moje doświadczenia już zawodowe, po części doświadczenia związane z pracą magisterską. Moja praca to głównie zajmowanie się przekładem literackim, tłumaczeniami literackimi. Także to jest w zasadzie wypadkowa tego, co robiłam zawodowo i tego, co robiłam wcześniej w trakcie studiów magisterskich. Jak wrażenia? Pozytywne. Bardzo mnie cieszy, że mamy taką możliwość, żeby kontynuować edukację właśnie w Szkole Doktorskiej tutaj na naszym lokalnym uniwersytecie. Także ja jestem bardzo, bardzo zadowolona i zachęcam, jeżeli ktoś się waha, to niech się nie waha, a przynosi dokumenty i próbuje.

Szkoła Doktorska UJD jest prowadzona w systemie stacjonarnym i trwa 8 semestrów. Każdy doktorant otrzymuje stypendium, aby nie musiał łączyć prowadzenia badań i pisania doktoratu z pracą zarobkową poza uczelnią, co stwarza warunki do samodzielnego zrealizowania projektu badawczego w różnorodnym środowisku, w tym międzynarodowym, pod opieką zaangażowanego promotora.

Skip to content