Szkoły zamknięte do 24 maja

Zgodnie z oczekiwaniami Ministerstwo Edukacji Narodowej przedłużyło czas zamknięcia placówek oświatowych do 24 maja. Decyzję o przedłużeniu zamknięcia uczelni wyższych podjęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Informacje przekazano dzisiaj (24 kwietnia) podczas konferencji prasowej ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego i ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka.
Egzaminy 8-klasisty mają się odbyć w dniach 16-18 sierpnia. Ministerstwo podało również, że egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca i potrwają do końca miesiąca. Mają się one odbywać z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa, dlatego przeprowadzone zostaną tylko egzaminy pisemne. na początku lipca miałyby odbyć się egzaminy dodatkowe, m. in. dla tych, którzy nie mogliby przystąpić do matur w pierwszym terminie. Do 11 sierpnia OKE miałyby podać wyniki matur, a na początek września zaplanowano egzaminy poprawkowe. Zachowując taki schemat działania nowy rok akademicki mógłby rozpocząć się w terminie, czyli na początku października.
Przerwa w szkołach trwa od 12 marca. Od 25 marca nauka przez internet jest obowiązkiem.

ZD